Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 10-МИ
Павликени, 09.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на броя на мандатите за общински съветници в Общински съвет Павликени при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. в Община Павликени

             В Общинска избирателна комисия-Павликени е постъпила Справка от ТЗ ГРАО Велико Търново относно броя на населението по постоянен и настоящ адрес на територията на Община Павликени към 16.07.2019г.

             На основание чл. 85, ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с чл.19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 944-МИ/03.09.2019г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия-Павликени

Р Е Ш И:

             Определя броя на мандатите за общински съветници в Общински съвет Павликени, както следва – 21 съветници.

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 09.09.2019 в 17:13 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 12.11.2018

    относно: обявяване прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново

  • № 261-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на община, община Павликени, с №0422700001

  • № 260-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на кметство, община Павликени, кметство Мусина с №0422800001

всички решения