Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 12-МИ
Павликени, 10.09.2019

ОТНОСНО: Приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл.23, ал.4 от Закона за защита на личните данни и чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново

Р Е Ш И:

Приема Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Общинска избирателна комисия в в община Павликени, област Велико Търново при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение.

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 10.09.2019 в 16:40 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 12.11.2018

    относно: обявяване прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново

  • № 261-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на община, община Павликени, с №0422700001

  • № 260-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на кметство, община Павликени, кметство Мусина с №0422800001

всички решения