Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 154-МИ
Павликени, 28.10.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО

Днес, 28 октомври 2019 г., в 10.20 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Стамболово, община Павликени, област Велико Търново, на първи тур

 

ПЕТЪР ПЕНЧЕВ ПЕТРОВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН: **********, издигнат от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил 227 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 

НЯМА

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 28.10.2019 в 11:11 часа

Свързани решения:

167-МИ/05.11.2019

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 12.11.2018

    относно: обявяване прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново

  • № 261-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на община, община Павликени, с №0422700001

  • № 260-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на кметство, община Павликени, кметство Мусина с №0422800001

всички решения