Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 159-МИ
Павликени, 30.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 042200038 в с. Недан, община Павликени, област Велико Търново.

Постъпило е писмо от Община Павликени с вх. № 147/30.10.2019 г. с приложено уведомление от упълномощения представител на Местна коалиция ВОЛЯ за община Павликени, област Велико Търново, за промяна в състава на СИК № 042200038 в с. Недан, община Павликени, област Велико Търново, както следва:

- на мястото на Валентина Димитрова Димитрова – член на СИК №042200038 в с. Недан, да бъде назначена Надка Тодорова Горанова, а Валентина Димитрова Димитрова – да бъде освободена;

                          

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА: Валентина Димитрова Димитрова, като член на СИК №042200038 в с. Недан.

 

АНУЛИРА:  удостоверение с  № 4 от 26.09.2019 г., издадено на  Валентина Димитрова Димитрова, като член на СИК №042200038 в с. Недан.

 

НАЗНАЧАВА: Надка Тодорова Горанова за член на СИК №042200038 в с. Недан.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Зам. председател: Юлия Маринова Йорданова-Якимова

* Публикувано на 30.10.2019 в 16:42 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 12.11.2018

    относно: обявяване прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново

  • № 261-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на община, община Павликени, с №0422700001

  • № 260-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на кметство, община Павликени, кметство Мусина с №0422800001

всички решения