Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 160-МИ
Павликени, 31.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК № 042200039 и ПСИК №042200046 в с. Недан, община Павликени, област Велико Търново.

Постъпило е писмо от Община Павликени с вх. № 148/31.10.2019 г. с приложено уведомление от упълномощения представител на ПП ДПС за община Павликени, област Велико Търново, за промяна в съставите на СИК № 042200039 и ПСИК №042200046 в с. Недан, община Павликени, област Велико Търново, както следва:

-   на мястото на Йорданка Йорданова Димитрова – член на СИК №042200039 в с. Недан, да бъде назначена Петя Георгиева Филипова, а Йорданка Йорданова Димитрова – да бъде освободена;

- на мястото на Марин Василев Георгиев – член на ПСИК №042200046 в с. Недан, да бъде назначена Снежана Димова Никифорова, а Марин Василев Георгиев – да бъде освободен.

                              

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА: Йорданка Йорданова Димитрова, като член на СИК №042200039 в с. Недан.

 

АНУЛИРА:  удостоверение с  № 4 от 26.09.2019 г., издадено на  Йорданка Йорданова Димитрова, като член на СИК №042200039 в с. Недан.

 

НАЗНАЧАВА: Петя Георгиева Филипова за член на СИК №042200039 в с. Недан.

 

ОСВОБОЖДАВА: Марин Василев Георгиев, като член на ПСИК №042200046 в с. Недан.

 

АНУЛИРА:  удостоверение с  № 7 от 17.10.2019 г., издадено на  Марин Василев Георгиев, като член на ПСИК №042200046 в с. Недан.

 

НАЗНАЧАВА: Снежана Димова Никифорова за член на ПСИК №042200046 в с. Недан.

  

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Зам. председател: Юлия Маринова Йорданова-Якимова

* Публикувано на 31.10.2019 в 14:17 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 12.11.2018

    относно: обявяване прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново

  • № 261-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на община, община Павликени, с №0422700001

  • № 260-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на кметство, община Павликени, кметство Мусина с №0422800001

всички решения