Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 161-МИ
Павликени, 01.11.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък с упълномощени представители на коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" при провеждане на изборите за кметове на кметства -II тур, насрочен на 3 ноември 2019 г. в Община Павликени.

С вх. № 153/01.11.2019 г. в ОИК-ПАВЛИКЕНИ е постъпило заявление от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" и списък на хартиен и технически носител с 1 брой упълномощен представител при провеждане на изборите за кметове на кметства -II тур, насрочен на 3 ноември 2019 г. в Община Павликени.

            Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и 607-МИ/14.08.2019г. на ЦИК, ОИК-Павликени

 

Р Е Ш И:

               Публикува на интернет страницата на ОИК-Павликени списък с  1 бр. упълномощен представител на коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", съгласно приложение към настоящото решение.

                Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 03.11.2019 в 23:16 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 12.11.2018

    относно: обявяване прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново

  • № 261-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на община, община Павликени, с №0422700001

  • № 260-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на кметство, община Павликени, кметство Мусина с №0422800001

всички решения