Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 166-МИ
Павликени, 03.11.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАТРЕШ

Днес, 03 ноември 2019 г., в 23.10 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство  Патреш, община Павликени, област Велико Търново, на втори тур

 

ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ ВЪЛЕВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН: **********, издигнат от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил 192 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 

НЯМА

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 03.11.2019 в 23:21 часа

Свързани решения:

167-МИ/05.11.2019

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 12.11.2018

    относно: обявяване прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново

  • № 261-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на община, община Павликени, с №0422700001

  • № 260-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на кметство, община Павликени, кметство Мусина с №0422800001

всички решения