Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 19-МИ
Павликени, 12.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на партия „ОБЕДЕНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Павликени на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на партия „ОБЕДЕНЕНИ  ЗЕМЕДЕЛЦИ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 27 октомври 2019 г. в Община Павликени, подписано от Живка Колева Танчева, пълномощник на председателя на партията- Петя Ставрева Ставрева, заведено под входящ № 17 в 14,30ч. на 12 септември 2019 г. в дневник ЕДСД. Партия „ОБЕДЕНЕНИ  ЗЕМЕДЕЛЦИ” е регистрирана в ЦИК с Решение №1022/09.09.2019г.  Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Пълномощно с изх.№0028/11.09.2019г.;
 2. Копие от удостоверението за регистрация на коалиция в ЦИК №19/09.09.2019 г.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината да бъде съгласно решението на ЦИК за регистрацията, а именно: ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.

Общинската избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново счита, че са спазени изискванията на чл. 127, и чл. 147, ал. 1 и 5 от Изборния кодекс и Решение №936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, за регистрация на партия „ОБЕДЕНЕНИ  ЗЕМЕДЕЛЦИ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 27 октомври 2019 г. в Община Павликени, поради което партия „ОБЕДЕНЕНИ  ЗЕМЕДЕЛЦИ”следва да бъде регистрирана за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 27 октомври 2019 г. в Община Павликени.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 и чл. 147, ал.1 и ал.6, от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА партия „ОБЕДЕНЕНИ  ЗЕМЕДЕЛЦИ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 27 октомври 2019 г. в община Павликени, област Велико Търново и вписва партия „ОБЕДЕНЕНИ  ЗЕМЕДЕЛЦИ” под № 3/ 12.09.2019г. във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 27.10.2019 г. в Община Павликени, област Велико Търново.

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване / публикуване.

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 12.09.2019 в 19:19 часа

Календар

Решения

 • № 262-МИ / 12.11.2018

  относно: обявяване прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново

 • № 261-МИ / 03.11.2015

  относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на община, община Павликени, с №0422700001

 • № 260-МИ / 03.11.2015

  относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на кметство, община Павликени, кметство Мусина с №0422800001

всички решения