Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ
Павликени, 09.09.2019

ОТНОСНО: Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Общинска избирателна комисия-Павликени, област Велико Търново

           На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия -Павликени (ОИК) 

РЕШИ

             Входящата и изходяща кореспонденция на Общинска избирателна комисия-Павликени и всички документи, подавани до и/или изпращани от нея се вписват в Деловоден дневник на Комисията, както и в съответния регистър за даден вид заявление, предложение, жалба и пр. ( в случай, че има нормативно установен такъв) със съответния пореден номер на деловодния дневник и на регистъра. Вписванията в деловодния дневник се извършват от председателя, секретаря или дежурните за деня членове на комисията.

           Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на Общинска избирателна комисия-Павликени се подписват от председателя и секретаря, и се подпечатват с печата на комисията.

          При отсъствие на председателя и/или секретаря, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват съгласно чл. 85, ал. 8 Изборния кодекс.

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 09.09.2019 в 17:06 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 12.11.2018

    относно: обявяване прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново

  • № 261-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на община, община Павликени, с №0422700001

  • № 260-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на кметство, община Павликени, кметство Мусина с №0422800001

всички решения