Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Павликени, 09.09.2019

ОТНОСНО: Номерация на решенията на Общинска избирателна комисия – Павликени, обявяването и обжалването им, при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019год.

      На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия – Павликени

РЕШИ:

 1. Взетите от Общинска избирателна комисия - Павликени /ОИК-Павликени/ решения, относно провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019год. имат единна последователна номерация с арабски цифри.
 2. След съответната арабска цифра се добавя тире и съкращението МИ.

      3. Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Павликени. 

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 09.09.2019 в 17:09 часа

Календар

Решения

 • № 262-МИ / 12.11.2018

  относно: обявяване прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново

 • № 261-МИ / 03.11.2015

  относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на община, община Павликени, с №0422700001

 • № 260-МИ / 03.11.2015

  относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на кметство, община Павликени, кметство Мусина с №0422800001

всички решения