Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 8-МИ
Павликени, 09.09.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на партии, коалиции/местни коалии(МК) и инициативни кометети и за промени в състава и наименованието в МК, регистрирани в ОИК-Павликени за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.12 от ИК, Общинска избирателна комисия - Павликени приема решения за регистрация на партии, коалиции/местни коалии(МК) и инициативни кометети и за промени в състава и наименованието в МК, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., въз основа на които издава номерирани удостоверения.

Предвид изложеното по-горе  Общинска избирателна комисия - Павликени

РЕШИ

 Общинска избирателна комисия - Павликени издава Удостоверения на регистрираните за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. партии - приложение  №50-МИ, коалиции / местни коалиции(МК)- приложение  №51-МИ, инициативни кометети- приложение  №61-МИ и за за промени в състава и наименованието в МК -приложение  №52-МИ, които имат единна последователна номерация от номер 1. Датата на удостоверението е датата на неговото издаване.

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 09.09.2019 в 17:10 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 12.11.2018

    относно: обявяване прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново

  • № 261-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на община, община Павликени, с №0422700001

  • № 260-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на кметство, община Павликени, кметство Мусина с №0422800001

всички решения