№ 116-МИ / 22.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на мерки за организацията и работата на Общинска избирателна комисия-Павликени в деня на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 115-МИ / 22.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък с упълномощени представители на коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. в Община Павликени.

№ 114-МИ / 22.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" за избори за общински съветници и кметове в община Павликени на 27 октомври 2019 год.

№ 113-МИ / 22.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 042200016 в гр. Павликени и СИК № 042200034 в с. Караисен, община Павликени, област Велико Търново.

№ 112-МИ / 17.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 042200002 в гр. Павликени, СИК № 042200021 в с. Батак, СИК № 042200022 в с. Бутово и СИК № 042200044 в с. Стамболово, община Павликени, област Велико Търново.

№ 111-МИ / 17.10.2019

ОТНОСНО : назначаване на СИК в МБАЛ и ДСХ-Караисен и ПСИК за изборите на общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Павликени, област Велико Търново

№ 110-МИ / 16.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал за административно нарушение на чл. 161 ал. 1 от ИК

№ 109-МИ / 13.10.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избиретелна кутия и числеността на състава на ПСИК в изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019 г. в Община Павликени, област Велико Търново

№ 108-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 042200014 в гр. Павликени, СИК № 042200021 в с. Батак, СИК № 042200022 в с. Бутово, СИК № 042200023 в гр. Бяла черква, СИК № 042200024 в гр. Бяла черква, СИК № 042200029 в с. Горна Липница и СИК № 042200031 в с. Димча, община Павликени, област Велико Търново.

№ 107-МИ / 09.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК № 042200027 в с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново и списъка на резервите за членове за СИК.

№ 106-МИ / 09.10.2019

ОТНОСНО : определят секция за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 105-МИ / 09.10.2019

ОТНОСНО : определяне на представители на Общинска избирателна комисия- Павликени за приемане на изработените хартиени бюлетини за Община Павликени и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им.

№ 104-МИ / 02.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК № 042200032 в с. Дъскот и СИК №042200037 в с.Мусина, община Павликени, област Велико Търново, назначени с Решение № 99-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК - Павликени

№ 103-МИ / 02.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК № 042200021 в с. Батак и СИК №042200027 в с.Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, назначени с Решение № 99-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК - Павликени

№ 102-МИ / 02.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК № 042200023 в гр. Бяла черква, СИК № 042200035 в с.Лесичери и СИК №042200028 в с.Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, назначени с Решение № 99-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК - Павликени

№ 101-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатните образци, тиража на бюлетините, както и образците на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за общински съветници и за кметове в община Павликени, насрочени за 27 октомври 2019 година.

№ 100-МИ / 26.09.2019

ОТНОСНО : определяне на поредните номера на местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година.

№ 99-МИ / 26.09.2019

ОТНОСНО : назначаване на Секционни избирателни комисии за изборите на общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Павликени, област Велико Търново.

№ 98-МИ / 25.09.2019

ОТНОСНО : определяне чрез жребий редът за участие в предизборни диспути на регионалните телевизионни центрове и програмите на регионалните радио центрове на партиите, коалиции от партии, местните коалиции от партии и независимите кандидати, регистрирани в ОИК за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 97-МИ / 25.09.2019

ОТНОСНО : определяне на мястото и времето за провеждане на жребия за определяне на реда за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на партиите, коалиции от партии, местните коалиции и независимите кандидати, регистрирани от ОИК-Павликени за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 116-МИ / 22.10.2019

    относно: Определяне на мерки за организацията и работата на Общинска избирателна комисия-Павликени в деня на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

  • № 115-МИ / 22.10.2019

    относно: Публикуване на списък с упълномощени представители на коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. в Община Павликени.

  • № 114-МИ / 22.10.2019

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" за избори за общински съветници и кметове в община Павликени на 27 октомври 2019 год.

всички решения