Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 24-МИ
Павликени, 13.09.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Павликени при произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Броя на членовете във всяка секционна избирателна комисия (без СИК в МБАЛ, СИК в Дом за стари хора-Караисен и ПСИК) на територията на община Павликени при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.  като се  вземе предвид, че общият брой на членовете в СИК, включително председател, заместник-председател и секретар съгласно чл.92, ал.4 от ИК се определя според броя на избирателите в съответната секция, като за секции с до 500 избиратели включително- до 7 членове, но не по-малко от 5 членове, а за секции с над 500 избиратели- до 9 членове, но не по-малко от 5 членове, ОИК-Павликени счита за целесъобразно броят на членовете на секционни комисии да бъде определен, както следва:

 

секция №

Населено място

Брой члена в СИК

042200001

Павликени

9

042200002

Павликени

9

042200003

Павликени

7

042200004

Павликени

9

042200005

Павликени

7

042200006

Павликени

9

042200007

Павликени

9

042200008

Павликени

9

042200009

Павликени

9

042200010

Павликени

9

042200011

Павликени

9

042200012

Павликени

9

042200013

Павликени

9

042200014

Павликени

9

042200016

Павликени

9

042200017

Павликени

9

042200021

Батак

9

042200022

Бутово

9

042200023

Бяла черква

9

042200024

Бяла черква

9

042200025

Бяла черква

9

042200026

Вишовград

7

042200027

Върбовка

9

042200028

Върбовка

7

042200029

Горна Липница

7

042200030

Долна Липница

7

042200031

Димча

7

042200032

Дъскот

7

042200033

Караисен

9

042200035

Лесичери

7

042200036

Михалци

7

042200037

Мусина

7

042200038

Недан

7

042200039

Недан

9

042200040

Паскалевец

7

042200041

Патреш

7

042200042

Росица

7

042200043

Сломер

7

042200044

Стамболово

9

ОБЩО

319

 

В случай, че се образуват секции №042200015 в СИК в МБАЛ и №042200034 в СИК в Дом за стари хора-Караисен, ОИК-Павликени счита за целесъобразно броят на членовете на секционни комисии да бъде определен, както следва:

 

Секция №

Населено място

Брой члена в СИК

042200001

Павликени

9

042200002

Павликени

9

042200003

Павликени

7

042200004

Павликени

9

042200005

Павликени

7

042200006

Павликени

9

042200007

Павликени

9

042200008

Павликени

9

042200009

Павликени

9

042200010

Павликени

9

042200011

Павликени

9

042200012

Павликени

9

042200013

Павликени

9

042200014

Павликени

9

042200015

МБАЛ-Павликени

7

042200016

Павликени

9

042200017

Павликени

9

042200021

Батак

9

042200022

Бутово

9

042200023

Бяла черква

9

042200024

Бяла черква

9

042200025

Бяла черква

9

042200026

Вишовград

7

042200027

Върбовка

9

042200028

Върбовка

7

042200029

Горна Липница

7

042200030

Долна Липница

7

042200031

Димча

7

042200032

Дъскот

7

042200033

Караисен

9

042200034

ДСХ-Караисен

7

042200035

Лесичери

7

042200036

Михалци

7

042200037

Мусина

7

042200038

Недан

7

042200039

Недан

9

042200040

Паскалевец

7

042200041

Патреш

7

042200042

Росица

7

042200043

Сломер

7

042200044

Стамболово

9

ОБЩО

333

 

В случай, че се образуват секции №042200015 в СИК в МБАЛ, №042200034 в СИК в Дом за стари хора-Караисен и №042200045-ПСИК , ОИК-Павликени счита за целесъобразно броят на членовете на секционни комисии да бъде определен, както следва:

Секция №

Населено място

Брой члена в СИК

042200001

Павликени

9

042200002

Павликени

9

042200003

Павликени

7

042200004

Павликени

9

042200005

Павликени

7

042200006

Павликени

9

042200007

Павликени

9

042200008

Павликени

9

042200009

Павликени

9

042200010

Павликени

9

042200011

Павликени

9

042200012

Павликени

9

042200013

Павликени

9

042200014

Павликени

9

042200015

МБАЛ-Павликени

7

042200016

Павликени

9

042200017

Павликени

9

042200021

Батак

9

042200022

Бутово

9

042200023

Бяла черква

9

042200024

Бяла черква

9

042200025

Бяла черква

9

042200026

Вишовград

7

042200027

Върбовка

9

042200028

Върбовка

7

042200029

Горна Липница

7

042200030

Долна Липница

7

042200031

Димча

7

042200032

Дъскот

7

042200033

Караисен

9

042200034

ДСХ-Караисен

7

042200035

Лесичери

7

042200036

Михалци

7

042200037

Мусина

7

042200038

Недан

7

042200039

Недан

9

042200040

Паскалевец

7

042200041

Патреш

7

042200042

Росица

7

042200043

Сломер

7

042200044

Стамболово

9

042200045

ПСИК

7

ОБЩО

340

 

Поради което и на основание  чл.87, ал.1, т.1 и т.5, изречение първо от ИК, чл. 89 и чл. 92 ИК, Общинска избирателна комисия в община Павликени , област Велико Търново

РЕШИ:

               Определя  броя на членовете във всяка секционна избирателна комисия (без СИК в МБАЛ, СИК в Дом за стари хора-Караисен и ПСИК) на територията на община Павликени при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., включително председател, заместник-председател и секретар, както следва:

 

секция №

Населено място

Брой члена в СИК

042200001

Павликени

9

042200002

Павликени

9

042200003

Павликени

7

042200004

Павликени

9

042200005

Павликени

7

042200006

Павликени

9

042200007

Павликени

9

042200008

Павликени

9

042200009

Павликени

9

042200010

Павликени

9

042200011

Павликени

9

042200012

Павликени

9

042200013

Павликени

9

042200014

Павликени

9

042200016

Павликени

9

042200017

Павликени

9

042200021

Батак

9

042200022

Бутово

9

042200023

Бяла черква

9

042200024

Бяла черква

9

042200025

Бяла черква

9

042200026

Вишовград

7

042200027

Върбовка

9

042200028

Върбовка

7

042200029

Горна Липница

7

042200030

Долна Липница

7

042200031

Димча

7

042200032

Дъскот

7

042200033

Караисен

9

042200035

Лесичери

7

042200036

Михалци

7

042200037

Мусина

7

042200038

Недан

7

042200039

Недан

9

042200040

Паскалевец

7

042200041

Патреш

7

042200042

Росица

7

042200043

Сломер

7

042200044

Стамболово

9

ОБЩО

319

 

При образуване на секции №042200015 в МБАЛ и №042200034 в Дом за стари хора-Караисен, ОИК-Павликени ОПРЕДЕЛЯ  броя на членовете във всяка секционна избирателна комисия на територията на община Павликени при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., включително председател, заместник-председател и секретар, както следва:

 

Секция №

Населено място

Брой члена в СИК

042200001

Павликени

9

042200002

Павликени

9

042200003

Павликени

7

042200004

Павликени

9

042200005

Павликени

7

042200006

Павликени

9

042200007

Павликени

9

042200008

Павликени

9

042200009

Павликени

9

042200010

Павликени

9

042200011

Павликени

9

042200012

Павликени

9

042200013

Павликени

9

042200014

Павликени

9

042200015

МБАЛ-Павликени

7

042200016

Павликени

9

042200017

Павликени

9

042200021

Батак

9

042200022

Бутово

9

042200023

Бяла черква

9

042200024

Бяла черква

9

042200025

Бяла черква

9

042200026

Вишовград

7

042200027

Върбовка

9

042200028

Върбовка

7

042200029

Горна Липница

7

042200030

Долна Липница

7

042200031

Димча

7

042200032

Дъскот

7

042200033

Караисен

9

042200034

ДСХ-Караисен

7

042200035

Лесичери

7

042200036

Михалци

7

042200037

Мусина

7

042200038

Недан

7

042200039

Недан

9

042200040

Паскалевец

7

042200041

Патреш

7

042200042

Росица

7

042200043

Сломер

7

042200044

Стамболово

9

ОБЩО

333

 

 

При образуване на секции №042200015 в МБАЛ, №042200034 в Дом за стари хора-Караисен и  №042200045-ПСИК, ОИК-Павликени ОПРЕДЕЛЯ  броя на членовете във всяка секционна избирателна комисия на територията на община Павликени при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., включително председател, заместник-председател и секретар, както следва:

 

 

Секция №

Населено място

Брой члена в СИК

042200001

Павликени

9

042200002

Павликени

9

042200003

Павликени

7

042200004

Павликени

9

042200005

Павликени

7

042200006

Павликени

9

042200007

Павликени

9

042200008

Павликени

9

042200009

Павликени

9

042200010

Павликени

9

042200011

Павликени

9

042200012

Павликени

9

042200013

Павликени

9

042200014

Павликени

9

042200015

МБАЛ-Павликени

7

042200016

Павликени

9

042200017

Павликени

9

042200021

Батак

9

042200022

Бутово

9

042200023

Бяла черква

9

042200024

Бяла черква

9

042200025

Бяла черква

9

042200026

Вишовград

7

042200027

Върбовка

9

042200028

Върбовка

7

042200029

Горна Липница

7

042200030

Долна Липница

7

042200031

Димча

7

042200032

Дъскот

7

042200033

Караисен

9

042200034

ДСХ-Караисен

7

042200035

Лесичери

7

042200036

Михалци

7

042200037

Мусина

7

042200038

Недан

7

042200039

Недан

9

042200040

Паскалевец

7

042200041

Патреш

7

042200042

Росица

7

042200043

Сломер

7

042200044

Стамболово

9

042200045

ПСИК

7

ОБЩО

340

 

      

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване / публикуване, пред ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 13.09.2019 в 17:41 часа

Свързани решения:

109-МИ/13.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 170-МИ / 24.11.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

 • № 169-МИ / 08.01.2021

  относно: обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат на партия „Движение за права и свободи – ДПС“

 • № 168-МИ / 22.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

всички решения