23.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени от 15.30 на 23.09.2023 г.

22.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени в 16.30 часа.

21.09.2023

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОИК НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Общинска избирателна комисия Павликени ще приема предложения за регистрация на кандидатски листи от регистрираните в ОИК  Павликени партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове, които ще се произведат  на 29 октомври 2023 г., всеки календарен ден до 26.09.2023 г. (включително) от  9.00 ч. до 17.00 ч.

21.09.2023

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в СРОК ДО 14.10.2023г.

21.09.2023

Приемане на документи за регистрация на кандидатските листи

Общинската избирателна комисия в община Павликени на регистрираните политически партии, коалиции и местни коалиции в ОИК Павликени, че ще приема документи за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч.в сградата на Община Павликени, находяща се на бул. "Руски" № 4.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 17:00 часа на 26.09.2023 г.!

 

ВАЖНОРегистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници/ и Приложение № 52-МИ за регистрация на кандидатска листа за кмет на общинаметство/);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат!

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община и кмет на кметство се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на кметство се подава едно общо предложение.

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК(Приложение № 54-МИ);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

Забележка: Партиите, коалициите и местните коалиции може да представят в ОИК заявления и предложения, без да са подпечатани с печата на партията или коалицията (ако има такъв).

18.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени от 16 часа на 18.09.2023 г.

17.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени от 14.30 ч. на 17.09.2023 г.

17.09.2023

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК ПАВЛИКЕНИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение №2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК. Съгласно т.18.1. от решението, предложението за регистрацията на кандидатската листа се извършва в ОИК на хартиен и магнитен носител в ексел формат.

 

Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници към Приложение № 51-МИ от изборните книжа

Предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община към Приложение № 52-МИ от изборните книжа

Предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство към Приложение № 52-МИ от изборните книжа

 

16.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени в 15:30 ч. на 16.09.2023 г.

15.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени в 16 ч. на 15.09.2023 г.

13.09.2023

Съобщение

ОИК Павликени ще заседава на 13.09.2023 г. от 15:30 часа.

12.09.2023

Съобщение

ОИК Павликени ще заседава на 12.09.2023 г. от 14 часа.

11.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени от 16 ч. на 11.09.2023 г.

10.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени на 10.09.2023 г. от 15,00 часа.

09.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 15.00 часа на 09 септември 2023 г.

 
09.09.2023

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 1. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., се приемат в сградата на Общинска администрация Павликени, находяща се на адрес: гр. Павликени, бул. "Руски" № 4, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17,00 ч.  – Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

 2. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., се приемат в сградата на Общинска администрация Павликени, находяща се на адрес: гр. Павликени, бул. "Руски" № 4, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17,00 ч. – Приложение № 33-МИ от изборните книжа.

 3. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., се приемат в  сградата на Общинска администрация Павликени, находяща се на адрес: гр. Павликени, бул. "Руски" № 4, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17,00 ч.  – Приложение № 42-МИ от изборните книжа.

 4. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 18 септември 2023 г. и се извършва по реда на Решения № 2218-МИ от 05 септември 2023 г. и № 2121-МИ от 29 август 2023 г. на Централна избирателна комисия.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 58-МИ / 23.09.2023

  относно: Регистрация на кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО, предложен от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в ОИК Павликени за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в кметство с. Михалци, Община Павликени на 29 октомври 2023 г.

 • № 57-МИ / 23.09.2023

  относно: Регистрация на кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО, предложен от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в ОИК Павликени за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в кметство с. Караисен, Община Павликени на 29 октомври 2023 г.

 • № 56-МИ / 23.09.2023

  относно: Регистрация на кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО, предложен от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в ОИК Павликени за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в кметство с. Бутово, Община Павликени на 29 октомври 2023 г.

всички решения