28.01.2024

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени ще се проведе на 29.01.2024 г. от 16ч.30 мин.

08.01.2024

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Павликени на 09.01.2024 г. от 16.00 часа.

18.12.2023

Съобщение до членовете на ОИК Павликени

Свиквам заседание на 19.12.2023 г. от 15 ч. 30 мин.

                                        Председател: Лидия Чингарска

08.01.2024

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Павликени на 09.01.2024 г. от 16.00 часа.

03.11.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА СИК

Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ И ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА – ВТОРИ ТУР НА 05.11.2023 Г.

 

 

І. НА 04.11.2023 Г./СЪБОТА/ ОТ 14.00 Ч. ПОЛУЧАВАТ БЮЛЕТИНИ И ИЗБОРНИ КНИЖА, КАКТО СЛЕДВА:

СИК ОТ №042200021 ДО №042200044 /СИК образувани за кметства и населени места включени в състава на Община Павликени/.

 

ІІ. НА 04.11.2023 Г./СЪБОТА/ ОТ 15.30 Ч. ПОЛУЧАВАТ БЮЛЕТИНИ И ИЗБОРНИ КНИЖА, КАКТО СЛЕДВА:

СИК ОТ №№ 042200001 ДО 042200017 вкл. образуваните ПСИК 042200045 и  ПСИК 042200046 /СИК образувани за град Павликени/.

03.11.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 03.11.2023 г. е от 13.30 ч.

02.11.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 02.11.2023 г. е от 14.00 ч.

01.11.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 01.11.2023 г. е от 16.00 ч.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

ЕЛЕКТРОННО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА ПРОТОКОЛИ НА СИК ЗА ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТ НА ОБЩИНА

Уважаеми членове на секционни избирателни комисии,

ОИК Павликени ви уведомява, че чрез електронното приложение може да направите проверка на вписаните данни в протокола за избор на общински съветници и кмет на община на СИК.

Електронното приложение може да използвате,  за да проверите дали сте попълнили вярно Протоколите и дали КОНТРОЛИТЕ са сработили (останали неудовлетворени контроли)

ЕЛЕКТРОННО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА ПРОТОКОЛИ НА СИК ЗА ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТ НА ОБЩИНА

27.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 27.10.2023 г. е от 10.00 ч.

26.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК 042200015 и 042200034

Общинска избирателна комисия Павликени ще проведе обучение на членовете на СИК 042200015 и СИК 042200034 в новата част на административна сграда на община Павликени на 27.10.2023 год. от 16:00 часа.

26.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА СИК

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ СИК

 

За  получаване на изборните материали от СИК на 28.10.2023г. /събота/ в сградата на Община Павликени следва да присъстват: председателя на СИК или зам.-председател, секретар и член на СИК, всеки един от тях предложени от различни партии или коалиции от партии.

Раздаването ще бъде в следния ред:

от   14:00 ч.                   - от 042200021 до 042200044 секция включително;

от   15:30 ч.                   - от 042200001 до 042200017 секция включително, ПСИК 042200045 и ПСИК 042200046.

Желателно е да се явите 5 мин. преди посочения  начален час.

Останалите членове на СИК да се явят в посочения час по-горе и чакат пред сградите/помещенията на СИК.

25.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 25.10.2023 г. е от 10.00 ч.

24.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 24.10.2023 г. е от 13.30 ч.

23.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Уважаеми членове на секционни избирателни комисии /СИК/,

ОИК Павликени прие приложение „Електронни протоколи“ за проверка верността на изборните протоколи на СИК в Община Павликени за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. в Община Павликени. 

Приложение „Електронни протоколи“ за проверка изборните протоколи на СИК в Община Павликени

23.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 23.10.2023 г. е от 14.00 ч.

20.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 20.10.2023 г. е от 14.00 ч.

18.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 18.10.2023 г. е от 16 ч.

17.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 17.10.2023 г. е от 16.00 ч.

17.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия Павликени ще проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии в община Павликени в новата част на административна сграда на община Павликени, зала 101, по следния график:

ДАТА

ЧАС

СИК №

на 20.10.2023 г. (петък)

от 16:55 ч.

От 042200001 до 042200017 вкл., с изключение на 042200015.

на 21.10.2023 г. (събота)

от 10:55 ч.

042200021, 042200022, 042200023, 042200024, 042200025  042200027, 042200028, 042200030, 042200033, 042200035, 042200036, 042200038, 042200039 и 042200044

на 21.10.2023 г. (събота)

от 14:00 ч.

042200026, 042200029, 042200031, 042200032, 042200037, 042200040, 042200041, 042200042, 042200043, 042200045 и 042200046

 

Внимание! Няма да бъдат допускани членове на СИК, извън определения график!

С оглед предвиденото заплащане за участие в обучението на членовете на СИК, регистрирането на участниците в обучението ще започне в 1 час по-рано от обявения за обучението.

По време на обучението на СИК, определени за смесено гласуване (с хартиени и машинни бюлетини) ще бъде проведено и онлайн обучение за работа с машина за гласуване.

За тези членове на СИК, които няма да имат възможност да присъстват на обучението на 20.10.2023 г. от 16:55 ч. и 21.10.2023 г. от 10:55 ч., предлагаме възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meeting) са индивидуални за всяко обучение.

Изтеглете файла с линкове към предлаганите дати и часове за обучение, заедно с идентификатора на конкретна среща и парола, които трябва да използвате за влизане в он-лайн обучението - от ТУК

В този файл за всяка дата и час има директна връзка за влизане в среща, без да използвате Идентификатор и парола. За активиране на този линк - натиснете и задръжте бутона Ctrl  и кликнете с мишката върху линка.

16.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 16.10.2023 г. е от 16.00 ч.

16.10.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини

15.10.2023

На вниманието на всички членове на СИК

Достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО 

1.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 234 923 897 

Passcode: EWZ6ow  

2.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 764 785 407 

Passcode: KHwBrL  

3.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 925 035 510 

Passcode: P2afxk  

4.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 684 398 379 

Passcode: QEatP9  

5.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m  

6.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU  

7.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Passcode: SZvKDj  

8.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT  

9.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL  

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC  

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA  

12.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ  

13.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82  

14.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey  

15.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro  

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS  

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7  

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR  

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4  

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4  

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB  

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2  

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv  

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX  

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC  

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa  

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH  

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2  

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP  

30.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8  

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD  

32.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz  

33.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm  

34.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d  

35.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q  

36.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ  

37.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD  

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2  

39.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb  

40.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE  

41.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp  

Базови насоки за работа с Microsoft Teams

13.10.2023

Съобщение

Заседанието ва ОИК Павликени е от  15.45 ч.

12.10.2023

Чернови на Протоколи на СИК

12.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени днес е от 16.00 часа.

11.10.2023

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

11.10.2023

Съобщение

11.10.2023

Съобщение

11.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 11.10.2023 г. е от 12.00 ч.

10.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 10.10.2023 г. е от 16.00 ч.

10.10.2023

ОДОБРЕНИТЕ С РЕШЕНИЕ №111-МИ ОТ 02.10.2023 Г. ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023:

10.10.2023

РАЗЯСНИТЕЛНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ

Активно избирателно право

Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес

Гласуване на избиратели с увреждания

Гласуване с бюлетина за общински съветници

Гласуване с бюлетина за кмет

09.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени на 09.10.2023 г. от 14 ч.

06.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 06.10.2023 г. от 17 часа.

05.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 05.10.2023 г. от 16 часа.

05.10.2023

УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

І. Застъпници

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите и местните коалиции могат да имат застъпници, които да подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция и местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на образуваните избирателните секции в община Павликени, които са  43, в т.ч. секциите в МБАЛ Павликени, Дом за стари хора с. Караисен и 2 бр. ПСИК.

Как се регистрират застъпниците? 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Павликени до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната ОИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по същия ред допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване на същите изисквания. Заявлението се завежда във входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.

След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, ОИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по образец (Приложение № 78-МИ от изборните книжа).Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет, където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

Всяка партия, коалиция и местна коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда, описан по-горе, чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.

Предложението по предходната точка, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от ОИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра.

С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.

Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 76-МИ от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.

При произвеждане на втори тур при избори за кмет, извършената в общинската избирателна комисия регистрация на застъпниците за първия тур запазва действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение.

 ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, за община Павликени са  брой СИК 39 до момента, възможно е да бъдат образувани още СИК в МБАЛ-Павликени, Дом за стари хора с. Караисен и ПСИК.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и местна коалиция, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Всяка партия, коалиция и местна коалиция изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът се подписва и предава до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията и местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни.

До изборния ден всяка партия, коалиция и местна коалиция може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция и местна коалиция или от упълномощено от него лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

03.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ

Общинска избирателна комисия Павликени определи следните секции

042200001 с адрес - гр. Павликени, ул."Св.Св.Кирил и Методий", №53, нова сграда I ет., кабинет- рисуване, СУ „Бачо Киро“;

042200002 с адрес - гр. Павликени, ул."Св.Св.Кирил и Методий", №53, нова сграда I ет., кабинет - руски език, СУ „Бачо Киро“;

042200003 с адрес - гр. Павликени, ул."Св.Св.Кирил и Методий", №53, нова сграда I ет., кабинет - биология, СУ „Бачо Киро“  и 

042200012 с адрес - гр. Павликени, ул. "Христо Смирненски" №11, клуб на "Сдружение на хората с увреждания" - общински пазар,

за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за избиране на общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК.

Гласуване

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция, различна от определената му, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след като избирателят представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 80-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък.

Гласуване с придружител

Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до паравана за гласуване/преграда за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, след което се оттегля, докато избирателят гласува.

Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателните списъци срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или местна коалиция, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

 

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ, на който избирателите могат да правят заявки за помощ в изборния ден: 0610 5 35 11 и 0610 5 13 45 .

03.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 03.10.2023 г. от 16 часа.

01.10.2023

Съобщение

Заседание на 02.10.2023 г. от 14.00 часа.

29.09.2023

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

ОИК 0422-Павликени, обръща внимание на избирателите, че при предстоящите избори за общински съветници и кметове, ако избирателят има настоящ адрес /извършена по надлежния ред адресна регистрация, отразена в НБД “Население”/ през последните 6 месеца преди изборния ден /28.04.2023 г./ в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД “ГРАО”: https://regna.grao.bg/.

В местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата – 28.04.2023 г. в това населено място!

ВАЖНО: При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори!

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

ВАЖНО: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

В изборите за общински съветници и за кметове имат право да гласуват българските граждани, които:

Са навършили 18 години към изборния ден вкл.

Не са поставени под запрещение.

Не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 

Имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към изборния ден, като поне единият от адресите е на територията на съответната община.

 

 

ВАЖНО: Българските граждани трябва да имат:

 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в Република България или:
 • към дата 28.04.2023 г. да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14.10.2023 г. пред съответната общинска администрация по настоящ адрес, вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

29.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 29.09.2023 г. е от 12.00 ч.

28.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 28.09.2023 г. е от 15.00 ч.

27.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 27.09.2023 г. е от 16.00 часа.

26.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 26.09.2023 г. от 17.00 часа.

25.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Павликени на 25.09.2023 г. е от 14.00 часа.

24.09.2023

Съобщение

КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТИ

На основание т.20  - 24 от Правила за отразяване от българска национална телевизия и българско национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания - Приложение към Решение № 2488-МИ/21.09.2023 г. на ЦИК

 

Регионалното радио (местен радиовъзел Павликени) може да се използва от партиите, коалициите  и местните коалиции в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР.

Регионалното радио (местен радиовъзел Павликени)  предоставя общо не по-малко от 60 минути радио- време за безплатни диспути между кандидати и представители на партиите, коалициите и местни коалиции.

Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на Регионалното радио (местен радиовъзел Павликени)  и представители на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидати.

Редът за участие в диспутите се определя чрез жребий от общинска избирателна комисия Павликени, не по-късно от 27 септември 2023 г. (31 дни преди изборния ден). При непроведен жребий в ОИК се използва поредността на партиите и коалициите в БНТ и БНР. Местните коалиции се подреждат последни според времето на регистрацията им в ОИК.

Във времето на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.

24.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени от 15.30 на 24.09.2023 г.

23.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени от 15.30 на 23.09.2023 г.

22.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени в 16.30 часа.

21.09.2023

Приемане на документи за регистрация на кандидатските листи

Общинската избирателна комисия в община Павликени на регистрираните политически партии, коалиции и местни коалиции в ОИК Павликени, че ще приема документи за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч.в сградата на Община Павликени, находяща се на бул. "Руски" № 4.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 17:00 часа на 26.09.2023 г.!

 

ВАЖНОРегистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници/ и Приложение № 52-МИ за регистрация на кандидатска листа за кмет на общинаметство/);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат!

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община и кмет на кметство се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на кметство се подава едно общо предложение.

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК(Приложение № 54-МИ);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

Забележка: Партиите, коалициите и местните коалиции може да представят в ОИК заявления и предложения, без да са подпечатани с печата на партията или коалицията (ако има такъв).

21.09.2023

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в СРОК ДО 14.10.2023г.

21.09.2023

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОИК НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Общинска избирателна комисия Павликени ще приема предложения за регистрация на кандидатски листи от регистрираните в ОИК  Павликени партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове, които ще се произведат  на 29 октомври 2023 г., всеки календарен ден до 26.09.2023 г. (включително) от  9.00 ч. до 17.00 ч.

18.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени от 16 часа на 18.09.2023 г.

17.09.2023

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК ПАВЛИКЕНИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение №2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК. Съгласно т.18.1. от решението, предложението за регистрацията на кандидатската листа се извършва в ОИК на хартиен и магнитен носител в ексел формат.

 

Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници към Приложение № 51-МИ от изборните книжа

Предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община към Приложение № 52-МИ от изборните книжа

Предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство към Приложение № 52-МИ от изборните книжа

 

17.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени от 14.30 ч. на 17.09.2023 г.

16.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени в 15:30 ч. на 16.09.2023 г.

15.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени в 16 ч. на 15.09.2023 г.

13.09.2023

Съобщение

ОИК Павликени ще заседава на 13.09.2023 г. от 15:30 часа.

12.09.2023

Съобщение

ОИК Павликени ще заседава на 12.09.2023 г. от 14 часа.

11.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени от 16 ч. на 11.09.2023 г.

10.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Павликени на 10.09.2023 г. от 15,00 часа.

09.09.2023

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 1. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., се приемат в сградата на Общинска администрация Павликени, находяща се на адрес: гр. Павликени, бул. "Руски" № 4, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17,00 ч.  – Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

 2. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., се приемат в сградата на Общинска администрация Павликени, находяща се на адрес: гр. Павликени, бул. "Руски" № 4, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17,00 ч. – Приложение № 33-МИ от изборните книжа.

 3. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., се приемат в  сградата на Общинска администрация Павликени, находяща се на адрес: гр. Павликени, бул. "Руски" № 4, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17,00 ч.  – Приложение № 42-МИ от изборните книжа.

 4. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 18 септември 2023 г. и се извършва по реда на Решения № 2218-МИ от 05 септември 2023 г. и № 2121-МИ от 29 август 2023 г. на Централна избирателна комисия.

09.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 15.00 часа на 09 септември 2023 г.

 
още съобщения

Календар

Решения

 • № 227-МИ / 29.01.2024

  относно: обжалване решение №293 от 26.01.2024 г. по АД №37/2024 г. на АС Велико Търново

 • № 226-МИ / 29.01.2024

  относно: обжалване решение №271 от 25.01.2024 г. по АД №38/2024 г. на АС Велико Търново

 • № 225-МИ / 09.01.2024

  относно: предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Илиев Терзиев, като кмет на кметство гр. Бяла черква, Община Павликени

всички решения