23.11.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 16.00 ч. на 24.11.2021 г.

05.01.2021

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 17.00 часа на 08 януари 2021 г.

21.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 13.00 часа на 22 ноември 2019 г.

31.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 16.30 часа на 31 октомври 2019 г.

30.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 16.30 часа на 30 октомври 2019 г.

30.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

ОИК-Павликени напомня, че всички издадени удостоверения на членове на СИК важат и за втори тур на местните избори, насрочени на 03.11.2019г.

Издадените удостоверения на застъпници на кандидати, участващи във втори тур, също запазват своята валидност.

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия приема сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес на телефони +359882646984 и +359888299729,   и на електронната си поща – [email protected]

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия напомня, че при установяването на резултатите от гласуването след приключване на изборния ден в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за общински съветници и кметове;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от социологическа агенция;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.
25.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 11.00 часа на 25 октомври 2019 г.

24.10.2019

Съобщение

        Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 14.00 часа на 24 октомври 2019 г.

23.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 17.30 часа на 23 октомври 2019 г.

 

22.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 16.30 часа на 22 октомври 2019 г.

17.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 10.00 часа на 17 октомври 2019 г.

 

16.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 13.30 часа на 16 октомври 2019 г.

14.10.2019

Към всички избиратели в община Павликени

Какво е необходимо, за да гласувате за общински съветници и кметове?

Да имате навършени 18 години, да не сте поставени под запрещение, да не изтърпявате наказание лишаване от свобода. Друго важно условие е към 26 април 2019 г. да имате постоянен и настоящ адрес в страната и един от тях да е в населеното място, където ще гласувате.

Документи за гласуване

Гласува се само с лична карта или личен зелен паспорт (само за родените до 31.12.1931 г. включително).

Не се допуска гласуване с шофьорска книжка или задграничен паспорт.

Ако личната карта е с изтекъл срок, повредена или избирателят заяви, че е изгубена, унищожена, открадната или в процес на издаване, той трябва да представи на СИК оригинално удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 1 ИК със снимка, издадено от съответното районно управление на МВР. След като избирателят гласува и се подпише в избирателния списък, членът на СИК отбелязва върху удостоверението „гласувал в избирателна секция №… на 27 октомври 2019 г.“ и удостоверението се връща на избирателя. В случай че избирателят не представи удостоверение по чл. 263, ал. 1 ИК, същият не се допуска до гласуване.

Какво означава принципа на уседналост за български граждани и може ли да гласува в изборите за общински съветници и за кметове в съответната община избирател, който има само настоящ адрес преди 26 април 2019 г. в същата община? 

Право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1 ИК. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 396 е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община или кметство не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите (26 април 2019 г.).

Ако избирателят има адресна регистрация само по настоящ адрес в съответната община или кметство преди 26 април 2019 г., ще може да гласува за общински съветници и за кметове в тази община или кметство, ако подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в съответната общинска/районна администрация или кметство (Приложение № 13-МИ) не по-късно от 12 октомври 2019 г. Избирателят може да подаде електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната общинска/районна администрация или кметство.

Избирателните списъци

На 16 септември бяха обявени предварителните избирателните списъци по постоянен адрес на страницата на общината и на видно място в района на съответната избирателна секция.

ОИК Павликени препоръчва да проверите навреме дали фигурирате в списъка и коя е секцията, в която трябва да гласувате. Това можете да направите още на адрес grao.bg/elections, да изпратите SMS с ЕГН на 18429 (0,25 лв. без ДДС), както и да се обадите на безплатния телефон 0800 147 26.

Ако не фигурирате в избирателния списък или сте установили някаква нередност - подайте заявление в общината до 19 октомври 2019 г.

При какви условия лице, което фигурира в списъка на заличените лица, може да бъде дописано в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата)?

Дописването в допълнителната страница на избирателния списък се допуска, само ако постоянният адрес на лицето е на територията на същата община и след проверка дали лицето не фигурира в списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ).

Ако лицето фигурира в списъка на заличените лица, дописване е допустимо само след представяне на удостоверение по чл. 40 от ИК, издадено от кмета на общината/района/кметството/кметския наместник (Приложение № 14-МИ) и на декларация, че не е гласувало и няма да гласува на друго място (Приложение № 15-МИ). Ако лицето не представи удостоверение по чл. 40 от ИК и декларацията, не се дописва в избирателния списък и не се допуска да гласува.


Къде може да гласувате?
Може да гласувате в избирателна секция по постоянен адрес. За да гласувате по настоящ адрес, трябва да подадете искане в съответната община до 12 октомври 2019 г.

Ако сте си променили адресната регистрация след 26 април, имате право да гласувате единствено в общината по предишната адресна регистрация.

Избиратели, които в изборния ден са в лечебно заведение, в домове за стари хора и други институции, могат да гласуват, ако на съответното място е образувана избирателна секция и отговарят на условията да гласуват.

Пълнолетните ученици и студенти могат да гласуват по постоянен адрес, като за целта се освобождават от учебни занятия в деня след изборите.

 Възможно ли е български граждани, пребиваващи постоянно или временно извън страната на 27 октомври 2019 г. да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове?

 Изборният кодекс не допуска, пребиваващи постоянно или временно извън страната български граждани да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за на 27 октомври 2019 г., в съответната държава. В тези избори избирателни секции извън страната не се образуват.

 

Може ли на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. да се гласува с удостоверение за гласуване на друго място и на кои категории лица се издава такова?

По аргумент разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Изборния кодекс на изборите за общински съветници и за кметове не се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Имат ли право баща и син/дъщеря или майка и син/дъщеря да участват в една и съща секционна избирателна комисия?

По аргумент на разпоредбата на чл. 96 ИК във връзка с чл. 66, ал. 2 ИК членовете в една и съща секционна избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

  Ако кандидатите за кмет на кметство са само двама, трябва ли да има балотаж между двамата при положение, че единия е победител на първия тур?

При определяне на резултатите от гласуването за кмет кандидат може да бъде избран, само ако е получил повече от половината от действителните гласове.

В описания по-горе казус е възможно получилият повече гласове кандидат да не е постигнал изискването да е получил „повече от половината действителни гласове“, тъй като действителни са и гласовете, отбелязани в квадратчето „Не подкрепям никого“. В такъв случай ще се проведе втори тур, в който ще участват и двамата регистрирани кандидати и за избран ще бъде обявен кандидатът, получил повече действителни гласове.

 

14.10.2019

Разяснителни видеоклипове

Активно избирателно право

Гласуване на избиратели с увреждания

Гласуване с бюлетина за общински съветници

Гласуване с бюлетина за кмет

Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес

 

14.10.2019

Възможности за гласуване на хората с увреждания на Местни избори 2019

14.10.2019

Към всички членове на СИК и ПСИК

ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - Павликени съобщава, че ще проведе обучение на СИК и ПСИК  на територията на община Павликени на 18.10.2019 г. /петък/ от 15:00 ч. в големия салон на читалището в гр. Павликени. Всички членове на комисии, желаещи да присъстват на обучението, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се явят 30 минути по-рано, за да се регистрират.

 

 

 

13.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 14.00 часа на 13 октомври 2019 г.

12.10.2019

УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

І. Застъпници

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на образуваните избирателните секции в община Павликени, които са  43, в т.ч. секциите в МБАЛ Павликени, Дом за стари хора с. Караисен и 2 бр. ПСИК.

Как се регистрират застъпниците? 

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния денчрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 79-МИ от изборните книжа.

Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

 ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, за община Павликени са  брой СИК 39 до момента, възможно е да бъдат образувани още СИК в МБАЛ-Павликени, Дом за стари хора с. Караисен и ПСИК.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни.

До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

 

11.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 16.00 часа на 11 октомври 2019 г.

08.10.2019

Съобщение

Насрочено заседание на ОИК-Павликени от 10:00 часа на 09.10.2019 г.

08.10.2019

Одобрените с Решение №101-МИ от 29.09.2019 г. образци на бюлетини за Местни избори 2019:

02.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 9.30 часа на 2 октомври 2019 г.

 

30.09.2019

Съобщение

КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК е до 17 ч. на 26.10.2019 г.

 

Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа)

Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници

Списъкът в приложение № 73-МИ се представя задължително и на електронен носител в excel формат по следния образец.

30.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 10.00 часа на 30 септември 2019 г.

 

26.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 11.15 часа на 26 септември 2019 г.

 

18.09.2019

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

17.09.2019

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г. за осигуряване на публичност и прозрачност на предизборната кампания

17.09.2019

Указания за подаване на информация в Сметната палата след регистрация

След регистрацията си в ЦИК/ОИК участниците в изборите представят в Сметната палата информация и документи, както следва:

             I. За политическа партия: (образец на писмо - изтегли)

 1. Удостоверения за регистрация на политическата партия за участие в изборите;
 2. Документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица различни от лицето, представляващо политическата партия;
 3. Информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата;
 4. Информация за промяна на лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, представена в тридневен срок от извършване на промяната (чл. 163, ал. 1 от ИК).

 

            II. За коалиция: (образец на писмо - изтегли)

 1. Удостоверения за регистрация на коалицията за участие в изборите;
 2. Коалиционно споразумение за образуване на коалицията;
 3. Информация (трите имена, ЕГН и адрес) за лицата, които представляват коалицията;
 4. Информация за партията от състава на коалицията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията във връзка с предизборната кампания;
 5. Документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица, различни от лицата, представляващи коалицията и/или съставляващите я партии, /и/или съставляващите я партии и коалиции;
 6. Информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата;
 7. Информация за промяна на лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, представена в тридневен срок от извършване на промяната (чл. 163, ал. 1 от ИК).

 

            III. За инициативен комитет: (образец на писмо - изтегли)

 1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. Удостоверение за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;
 3. Документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица различни от лицето, представляващо инициативния комитет;
 4. Информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата;
 5. Информация за промяна на лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, представена в тридневен срок от извършване на промяната (чл. 163, ал. 1 от ИК).

 

IV. На всички регистрирани участници е преодоставена възможност да упълномощят лице/лица, които да подават информацията по чл. 171 от Изборния кодекс за публикуване в Единния публичен регистър на Сметната палата чрез използване на електронен подпис/използване на „username” и „password”. Представляващият на регистрирания участник в изборите упълномощава лице/лица, чрез заявление по образец, утвърден от Сметната палата. (изтегли образеца)

14.09.2019

Съобщение

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПАРИИ И КОАЛИЦИИ В ОИК ПАВЛИКЕНИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение №943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т.18.1. от решението, предложението за регистрацията на кандидатската листа се извършва в ОИК на хартиен и технически носител в ексел формат.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатската листа на общински съветници за технически носител.

Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК - вариант 11.09.2019

09.09.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук
07.09.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК-Павликени напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.
04.09.2019

Съобщение Работното време на ОИК - Павликени: всеки календарен ден от 9:00 - 17:00 часа. Начална дата за приемане на документи за регистрации на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети - 05.09.2019г., а крайната, съгласно хронограмата, о

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 170-МИ / 24.11.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

 • № 169-МИ / 08.01.2021

  относно: обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат на партия „Движение за права и свободи – ДПС“

 • № 168-МИ / 22.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

всички решения