Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 39-МИ
Павликени, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“) за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в кметства: с. Батак, с. Бутово, гр. Бяла черква, с. Вишовград, с. Върбовка, с. Горна Липница, с. Димча, с. Долна Липница, с. Дъскот, с. Караисен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Мусина, с. Недан, с. Патреш, с. Росица, с. Сломер и с. Стамболово: в Община Павликени на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в кметства: с. Батак, с. Бутово, гр. Бяла черква, с. Вишовград, с. Върбовка, с. Горна Липница, с. Димча, с. Долна Липница, с. Дъскот, с. Караисен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Мусина, с. Недан, с. Патреш, с. Росица, с. Сломер и с. Стамболово в Община Павликени на 29 октомври 2023 г. от местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, ПП  ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“),  подписано от Никола Атанасов Атанасов, Никола Борисов Николов и Атанас Кирилов Личев, в качеството им на представляващи местната коалиция, заведено под входящ № 41/18.09.2023 г. в 13,45 ч. в дневник ЕДСД и под № 26 на 18 септември 2023 г. във входящия регистър на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Местната коалиция се състои от следните политически партии и коалиции: ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, ПП  ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“.

 

Заявлението за регистрация по чл. 148 от ИК - приложение № 33-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от представляващите местната коалиция. Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Решение за образуване на местна коалиция от 15.09.2023 год. – оригинал;
 2. образец от подписите на представляващите местната коалиция – Никола Атанасов Атанасов, Никола Борисов Николов и Атанас Кирилов Личев;
 3. пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция:

- Никола Атанасов Атанасов, преупълномощен от Мирослав Трифонов Маринов, упълномощен от Румен Димитров Христов, в качеството на представител на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“,

- Никола Борисов Николов, упълномощен от Спас Янев Панчев – председател на ПП  ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“;

- Атанас Кирилов Личев, упълномощен Радослав Милев Кацаров – председател на ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“.

 1. удостоверение от УниКредит Булбанк АД от 14.09.2023 г. за банкова сметка на името на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, която ще обслужва предизборната кампания;
 2. имената на лицата които ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция.

 

В заявлението е посочено наименованието, което да бъде изписано в бюлетината – МК СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, ПП  ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“)

Налице са изискванията на чл. 148, ал.1, 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, за регистрация на местната коалиция в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 148, ал. 6 и чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия-Павликени, област В. Търново,

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА местна коалиция МК СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, ПП  ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“)  за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в кметства: с. Батак, с. Бутово, гр. Бяла черква, с. Вишовград, с. Върбовка, с. Горна Липница, с. Димча, с. Долна Липница, с. Дъскот, с. Караисен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Мусина, с. Недан, с. Патреш, с. Росица, с. Сломер и с. Стамболово на 29 октомври 2023 г. в Община Павликени, област Велико Търново.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: МК СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, ПП  ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“).

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му по реда на чл. 88 ИК.

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Зам. председател: Веска Георгиева Тодорова

* Публикувано на 18.09.2023 в 16:17 часа

Календар

Решения

 • № 58-МИ / 23.09.2023

  относно: Регистрация на кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО, предложен от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в ОИК Павликени за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в кметство с. Михалци, Община Павликени на 29 октомври 2023 г.

 • № 57-МИ / 23.09.2023

  относно: Регистрация на кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО, предложен от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в ОИК Павликени за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в кметство с. Караисен, Община Павликени на 29 октомври 2023 г.

 • № 56-МИ / 23.09.2023

  относно: Регистрация на кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО, предложен от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в ОИК Павликени за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в кметство с. Бутово, Община Павликени на 29 октомври 2023 г.

всички решения