Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 40-МИ
Павликени, 18.09.2023

ОТНОСНО: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за общински съветници в Община Павликени на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Павликени на 29 октомври 2023 г., подписано от Никола Йорданов Тодоров, в качеството му на упълномощен представител на представляващия партията Никола Петков Иванов, заведено под входящ № 42/18.09.2023 г., 16.15 ч. в дневник ЕДСД и под № 27 на 18.09.2023 г. във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Към заявлението е приложено пълномощно на Никола Йорданов Тодоров от Никола Петков Иванов - председател на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината да бъде съгласно решението на ЦИК за регистрацията, а именно:  ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО.

Общинската избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново счита, че са спазени изискванията на чл. 127, и чл. 147, ал. 1,4 и 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община Павликени на 29 октомври 2023 г., поради което ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ следва да бъде регистрирана за участие в изборите за общински съветници в Община Павликени на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 и чл. 147, ал.1 и ал.6, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за общински съветници на 29 октомври 2023 г. в многомандатен изборен район 0422 Община Павликени, област Велико Търново.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:  ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му по реда на чл. 88 ИК.

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Зам. председател: Веска Георгиева Тодорова

* Публикувано на 18.09.2023 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 58-МИ / 23.09.2023

    относно: Регистрация на кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО, предложен от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в ОИК Павликени за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в кметство с. Михалци, Община Павликени на 29 октомври 2023 г.

  • № 57-МИ / 23.09.2023

    относно: Регистрация на кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО, предложен от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в ОИК Павликени за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в кметство с. Караисен, Община Павликени на 29 октомври 2023 г.

  • № 56-МИ / 23.09.2023

    относно: Регистрация на кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО, предложен от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в ОИК Павликени за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в кметство с. Бутово, Община Павликени на 29 октомври 2023 г.

всички решения