Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 105-МИ
Павликени, 09.10.2019

ОТНОСНО: определяне на представители на Общинска избирателна комисия- Павликени за приемане на изработените хартиени бюлетини за Община Павликени и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им.

      На основание чл. 87 ал.1 т.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Павликени  и Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Павликени

Р Е Ш И:

 1. ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА за свои представители, които да осъществят приемане на изработените хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и кметове в община Павликени от печатница „Демакс” АД, подизпълнител на Българска народна банка, съпровождане на транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация – Велико Търново и от там до сградата на община Павликени, както и осъществяване контрол върху транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините, следните свои членове: 

-  Камелия Бориславова Николова с ЕГН ........... тел: ............;

-  Тодор Йорданов Тодоров с ЕГН ............., тел:..............

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ резервни членове на мястото на посочените в т.1 лица, както следва: 

- Красимира  Андонова Флорова с ЕГН ......................, тел. ......................

- Теменужка Димитрова Антонова с ЕГН .................., тел...........................

        3. Посочените в т.1 и т.2 от настоящето Решение лица, за изпълнение на задачите по т.1, се упълномощават и с правото заедно и поотделно да подпишат приемно-предавателен/и протокол/и, както и всички други относими документи, свързани с дейностите посочени по-горе и визирани в цитираното решение на ЦИК. 

        Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 09.10.2019 в 11:57 часа

Календар

Решения

 • № 116-МИ / 22.10.2019

  относно: Определяне на мерки за организацията и работата на Общинска избирателна комисия-Павликени в деня на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

 • № 115-МИ / 22.10.2019

  относно: Публикуване на списък с упълномощени представители на коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. в Община Павликени.

 • № 114-МИ / 22.10.2019

  относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" за избори за общински съветници и кметове в община Павликени на 27 октомври 2019 год.

всички решения