Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 4-МИ
Павликени, 05.09.2019

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единни номера на избирателни секции в Община Павликени, при произвеждане на местни избори, насрочени на 27 октомври 2019 година.

     На основание чл. 87, ал.1  т.7 от ИК, във връзка с чл. чл.8,ал.8 ИК, Решение № 570-МИ/26.07.2019г.на ЦИК, Решение № 632-МИ/20.08.2019г.на ЦИК и заповед №РД-02-11-2024/23.08.2019г. на кмета на Община Павликени, ОИК - Павликени:

РЕШИ:

 • ФОРМИРА единни номера на секционни избирателни секции при провеждане на местни избори, насрочени на 27 октомври 2019 година., като единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС XXX, където:

          АА е номер на областта, номер на Област Велико Търново-04;

          ВВ е номерът на общината в изборния район, съгласно ЕКАТТЕ-22;

          СС е номерът на административния район, съгласно ЕКАТТЕ-00;

         ХХХ  е номерът на секция , съгласно заповед №РД-02-11-2024/23.08.2019г. на кмета на Община Павликени.

 • УТВЪРЖДАВА единните номера на избирателни секции на Община Павликени за провеждане на местни избори, насрочени на 27 октомври 2019 година, както следва:

№ секция

обхват улици №…№

номера на улици

нечетни

 четни

042200001

ул. “Ал. Стамболийски”

от № 45-87

от № 28-86

ул. “Г. Бенковски”

от № 13-37

от № 14-30

бул. “Княз Дондуков-Корсаков”

от № 3-45

от № 2-18

ул. “Дунав”

от № 9-45

от № - - -

ул. “Илия Златев”

от № - - -

от № 2-36а, б, в

ул. “Ал. Тошев”

от № 7-39

от № 10-40

ул. “Пенчо Колев”

от №1-9

от № 2-16

ул. “Хаджи Димитър”

от № - - -

от № 70-76

042200002

ул. „Ал. Стамболийски”

от № 19-43

от № - - -

ул. „Георги Бенковски”

от № 1-11а

от № 2-12а

ул. "Деветнадесети февруари”

от № 1-31

от № 2-24

ул. “Княз Дондуков Корсаков”

от № 47-55

от № - - -

ул. “Св. Св. Кирил и Методий”

от № 19-49

от № 20-48

ул. “Александър Тошев”

от № 1-5

от № 2-8

ул. “Петър Тончев”

от № 1-29

от № 2-24

ул. “Славянска”

от № 11-23

от № 2-20

ул. “ Генерал Столетов”

от № 1-11

от № 2-18

ул. “ Хаджи Димитър”

от №37-51;63-75

от № 32-68

042200003

ул. “Княз Дондуков Корсаков”

от № 57-59, 81

от № 20 - -

ул. “Илия Златев”

от № 57-61

от № 38-50

Район Ж.П. Гара”

от № - - -

от № 6 - -

ул. „Тошо Кътев”

от № 11-13

от № 10-14

пл. „Ст. Караджа”

от № 11-15

от № 10 - -

042200004

ул. “Бузлуджа”

от № 7-17а

от № 10-22

ул. “Ю. Венелин”

от № 1-17

от № 2-24

ул. “Витоша”

от № 1 - - -

от № 2-4

ул. “Илия Златев”

от № 1-55

от № - - -

ул. “Цар Иван Асен ІІ”

от № - - -

от № 32-36

ул. „Св. Св. Кирил и Методий”

от № - - -

от № 4-18

ул. „Методи Стефанов”

от № 1-13

от № 2-14

пл. „Ст. Караджа”

от № 1-7

от № 2-6

ул. „Хаджи Димитър”

от № 11-35

от № 26-30

042200005

ул. „Ал. Стамболийски”

от № 1-17

от № 2-26а

ул. „Асен Златаров"

от № 1-5

от № 2-22

ул. „Ат. Дончев"

от № 1-13,21-25

от № 2-36а

ул. „Генерал Гурко"

от №1-3

от № 2-4

ул. "Дунав

от № 1-7

от № - - -

ул. "Иван Вазов"

от № 3-5

от № 2-6

ул. "П. Венков"

от № 1-9

от № 2-14

бул. "Руски"

от № 1-17а

от № - - -

пл. "Свобода"

от № 1-21

от № 2-26,34

ул. „Хр. Смирненски"

от № - - -

от № 2-24

042200006

ул. „Ат. Хаджиславчев"

от № - - -

от № 2-18

ул. "Иван Цвятков"

от № - - -

от № 2-4

ул. "Св. Св. Кирил и Методий"

от № 1-3

от № - - -

ул. "Отец Пайсий Хилендарски"

от № 21-39

от № 14-40

ул. „Съединение"

от № 1 - -

от № 4-6

ул. „Ст. Караджа"

от № 9-37, 49

от № 12-54

пл. „Свобода"

от № 35 - -

от № - - -

ул. "Хаджи Димитър"

от № - -

от № 12-24

ул. „Цар Иван Асен ІІ"

от № 1-29

от № - - -

042200007

ул. „Ат. Хаджиславчев"

от № 43-59

от № 38-78

ул. „Васил Левски"

от № 5-9

от № 10-28а

ул. "Георги Измирлиев"

от № 1-17

от № 2-2в

ул. "Димитър Благоев"

от № 13-31

от № 16-40

ул. „Иван Цвятков"

от № 13-25

от № 6-18

ул. „Петко Симеонов"

от № 1-3

от № - - -

район Ж.П. Гара

от № 1-5

от № 2-4

ул. „Генерал Скобелев"

от № 1-7

от № 2-20

ул. „Тошо Кътев"

от № 1-9

от № 2-8

бул. "Трети март"

от № 5-37

от № 4,10-44

ул. "Хаджи Димитър"

от № 5-7

от № - - -

ул. „Шипка”

от № 1-17

от № 2-18

ул."Юндола"

от № 3- - - -

от № - - -

042200008

ул. "Атанас Хаджиславчев"

от № 1-41

от № 20-36

ул. "Георги Кирков"

от № 1-3

от № 2-28

ул. "Димитър Благоев"

от № 37-55

от № - - -

ул. "Иван Цвятков"

от № 1-11

от № - - -

ул. "Марин Дринов"

от № 1-13

от № 2-12

ул. "Отец Пайсий Хилендарски"

от № 1-19

от № 2-12

ул. "Преславска"

от № 1-9

от № 2-34

пл. "Свобода"

от № 37 - -

от № 30,32,36,36а

ул. "Ст. Караджа"

от № 1-7

от № 2-8

ул. "Цанко Церковски"

от № 1-5

от № 2-12

042200009

ул. "Ангел Кънчев"

от № 1-9

от № 2-16

ул. "Хан Аспарух"

от № 1-9

от № 2-10

ул. "Бачо Киро"

от № 21-43

от № 30-70

ул. "Бистрица"

от № 1-13

от № 2-18

ул. "Васил Априлов"

от № 1-9

от № 2-28

ул. " Гоце Делчев"

от № 41-47

от № - - -

ул. "Добри Войников"

от № 1-29

от № 2-18

ул. " Дунав"

от № - - - - -

от № 2-10

ул. "Св. Св. Кирил и Методий"

от № 73-91

от № 72-90

ул. "Петър Берон"

от № 1-23

от № 2-6

ул. "Росица"

от № 1-15

от № 2-14

бул. "Г. С. Раковски"

от № 35-61

от № 54-72

ул. "Тракия"

от № 1-23

от № 2-12

ул. "Янтра"

от № 1-15

от № 2-18

ул. "Поп Харитон"

от № 1-5

от № 2 - -

042200010

ул. " Св. Кл. Охридски"

от № 17а, 17б-25

от № 50-64

ул. "Ловец"

от № 21-89

от № 10а-52а

ул. "Любен Каравелов"

от № 43-61

от № 44-62

ул. "К. Радев - Черкеза"

от № 11-41

от № - - -

ул. "Мусала"

от № 1-17

от № 2-10а

ул. "Филип Тотю"

от № 49-77

от № 22-46а

Извън регулация

от № 3 - - - - -

от № - - -

042200011

ул. "Васил Петлешков"

от № 1-9

от № 2-12

ул. "Вихрен"

от №1-13

от № 2-12

ул. "Гоце Делчев"

от № - - -

от № 2-6

ул. "Ивайло"

от № - - - - -

от № 16-92

ул. "Иван Маслев"

от № 1-31

от № 2-24

ул. " Св. Кл. Охридски"

от № 15,15а-17

от № 20-48

ул. " К. Р. Черкеза"

от № 1-9

от № - - -

ул. "Любен Каравелов"

от № 19-41

от № 16-42

ул. "Мусала"

от № - - - - -

от № 12-22

ул. "Първи май"

от № 1-21

от № 2-18

ул. "П.Р. Славейков"

от № 1-25

от № 2-28

ул."П. К. Яворов"

от № 7-15

от № 2-14

ул. "Рила"

от № 1-9

от № 2-6

бул. "Руски"

от № 39-57

от № - - -

ул. "Страцин"

от № 1-41

от № 2-24

ул. "Средна гора"

от № 1-9

от № 2-6

ул. "Филип Тотю"

от № 17-47

от № 4-20а

042200012

Ул. "Бачо Киро"

от № 1-17

от № 2-28

ул."Генерал Гурко"

от № 5-33а

от № 6-42

ул. "Гоце Делчев"

от № 1-37

от № - - -

ул. "Ивайло"

от № 1-19

от № 2-14

ул. " Цар Калоян"

от № 1-11

от № 2-12

ул. "Ловец"

от № 1-19б

от № - - -

ул. "П. Венков"

от № 11-45

от № 16-38

бул. "Г. С. Раковски"

от № 23-33

от № 2-52

ул. "Сергей Румянцев"

от № 1-15

от № 2-14

ул. "Тракия"

от № - - - - - -

от № 14-28

ул. Христо Смирненски"

от № 3-7

от № - - -

042200013

ул. "Поп Богомил"

от № 1-15

от № 2-6

ул. "Св. Кл. Охридски"

от № 1-13а

от № 2-18

ул. "Ловец"

от № - - - - -

от № 2-10

ул. "Л. Каравелов"

от № 1-17

от № 2-14а

бул. "Г. С. Раковски"

от № 1-21

от № - - -

бул. "Руски"

от № 19-37

от № 2-18

ул. "Райко Даскалов"

от № 1-5

от № 2-10

бул. "Трети март"

от № 1-3

от № 2 - -

Ул. "Хр. Смирненски"

от № 9-17

от № - - -

Ул. "Чипровци"

от № 1-21

от № - - -

ул. "Шейново"

от № 1-5

от № 2-12

042200014

ул. "П.К. Яворов"

от № - - -  - - -

от № 16 - -

бул. "Руски"

от № 59-61

от № 20-46

ул. "Филип Тотю"

от № 1-15

от № - - -

 

 

 

 

042200015

МБАЛ Павликени Образува се не по-късно 48 часа преди изборния ден при наличието на не по-малко от 10 избиратели

 

 

042200016

ул. "Васил Недков"

от № 3-19

от № 2-16

ул. "Братя Миладинови"

от № 1-15

от № 2-16

ул. "Деветнадесети февруари"

от № 33-53

от № 28-38

ул. " Св. Св. Кирил и Методий"

от № 51-71б

от № 50-70

Ул. "Малчика"

от № 1-11

от № 2-10

Ул. "Оборище"

от № 3-21

от № 2-20

ул. "Хан Омуртаг"

от № 1-19

от № 2-18

ул. " Христо Ботев"

от № 1-49

от № 2-100

042200017

ул. "Васил Левски"

от № 1-3

от № 2-8

ул. "Съединение"

от № - - -

от № 2 - -

ул. "Цар Иван Асен ІІ"

от № - - -

от № 2-20

042200021

Всички улици в населено място с.Батак

042200022

Всички улици в населено място с.Бутово

042200023

гр.Бяла Черква ул."Акация"

от № 1 - 5

от № 2 - 4

ул. "Ален мак"

от №1-5

от № 2 - 8

ул. "Бачо Киро"

от №1-63,81 -101

от № 74а - 104

ул ."Братя Марчеви"

от № 1 - 31

от № 4 - 34

ул. "Водоизточна"

от № - - -

от № 2 - 4

ул ."Васил Неделчев"

от № - - -

от № 2 - 10а

ул ."Даскал Атанас"

от № 1 - 15

от № 4 - 20

ул. "Детелина"

от № 1 - 13

от № 4 - 12

ул. "Еделвайс"

от № 1 - 11

от № 6 - 18

ул. "Изгрев"

от № 3 - 21

от № 2 - 10

ул. "Люлин"

от № 3 - 11

от № 2 - 8

ул. "Момина сълза"

от № 1 - 5

от № 2 - 6

ул. "Нарцис"

от № 1 - 3

от № 2 - 6

ул. "Никола Бакев"

от № 1 - 35

от № 2 - 56а

ул. "Осми март"

от № 1 - 19

от № 2 - 24

ул. "Петровска"

от № 1 - 13

от № 2 - 22

ул. "Петър Пармаков"

от № 3 - 27

от № 2 - 36

ул. "Поп Харитон"

от № 13 - 21

от № 2 - 38

ул. "Роза"

от № - - -

от № 2 - 26

ул. "Розова долина"

от № 1 - 15

от № 2 - 4

ул. "Росица"

от № 1 - 13

от № - - -

ул. "Стефан Караджа"

от № 1 - 9

от № 2 - 22

ул. "Стоян Събев"

от № 1 - 5

от № - - -

ул. "Тодор Павлов"

от № 1 - 29

от № 2 - 30

ул. "Филип Тотю"

от № 1 - 29

от № 2 - 32

ул. "Хаджи Димитър"

от № - - - - -

от № 4 - 18

ул. "Христо Колев"

от № 1 - 3

от № - - -

ул. "Единадесети май"

от № 1 - 19

от № 14 - 20

ул. "Юнак"

от № 1 - 25

от № 2 - 36

042200024

ул. "Бачо Киро"

от № - - -

от № 12 - 68

ул. "Буря"

от № 3 - 13

от № 2 - 32

ул. "Васил Неделчев"

от № 1 - 3

от № 12 - 20

ул. "Васил Петлешков"

от № 1 - 7

от № - - -

ул. "Въстаническа"

от № 1 - 15

от № 2а -30

ул. "Георги Калчев"

от № 1 - 5

от № 2 - 12

ул. "Д-р Петър Берон"

от № 1 - 21

от № 2 - 8

ул. "Дружба"

от № 1 - 25

от № 2 - 28

ул. "Здравец"

от № 1 - 19

от № 2 - 16

ул. "Иван Неделчев"

от № 1 - 3

от № 2 - 6

ул. "Иглика"

от № 1 - -

от № 2 - 12

ул. "Ирина Бачокирова"

от № 1 - 5

от № 2 - 26

ул. "Неофит Рилски"

от № 1 - 9

от № 2 - 6

ул. "Нов живот"

от № 1 - 27

от № 2 - 14

ул. "Поп Гавраил"

от № 1 - 35

от № 2 - 36

ул. "Райко Даскалов"

от №  - - -

от № 6 - 40

ул. "Светлина"

от № 1 - 29

от № 2 - 32

ул." Стефан Караджа"

от № 7 - -

от № - - -

ул. "Хаджи Димитър"

от № 1 - 5

от № - - -

ул. "Черказ Колю"

от № 1 - 3

от № 2 - 4

042200025

ул. "Братя Л. и П. Райкови"

от № 9 - -

от № 2 - 14

ул. "Брегова"

от № 1 - 35

от № 2 - 36

ул. "Волга"

от № 1 - 9

от № 2 - 16

ул." Върбица"

от № 1 - 3

от № 4 - 6

ул. "Въстаническа"

от № 17 - 41

от № 32 - 76

ул. "Дунав"

от № 1 - 27

от № 4 - 30

ул. "Ивайло"

от № 1 - 23

от № 4 - 20

ул. "Ирина Бачокирова"

от № 7 - 13

от № 28 - 40

ул. "Капитан Тончев"

от № 1 - -

от № - - -

ул. "Климент Охридски"

от № 1 - 25

от № 2 - 24

ул. "Кокиче"

от № 1 - -

от № 2 - -

ул. "Патриарх Евтимий"

от № 1 - 23

от № 6 - 36

ул. "Райко Даскалов"

от № 3 - 61

от № - - -

ул. "Теменуга"

от № 1 - 27

от № 2 - 4

ул. "Тончевска"

от № 1 - 13

от № 4 - 8

ул. "Хан Аспарух"

от № 1 -13а

от № 2 - 8

ул. "Хан Крум

от № 1 - 37

от № 2 - 46

ул. "Цанко Церковски"

от № 1 - 29

от № 2 - 22

ул. "Цар Иван Асен ІІ"

от № 1 - 5

от № 2 - 6

042200026

Всички  улици в населено място с.Вишовград

042200027

Всички улици в населено място с.Върбовка

 

ул. “Първа”

от № 61-89

от № 2-90

 

ул. “Втора”

от № 1-39

от № 2-28

 

ул. “Трета”

от № 1-15

от № 2-24

 

ул. “Четвърта”

от № 1-25

от № 2-12

 

Ул “Пета”

от № 1-31

от № 2-30

 

ул. “Шеста”

от № 1-21

от № 2-18

 

ул. “Седма”

от № 1-5

от № 2-4

 

ул. “Девета”

от № 1-9

от № 2-12

 

ул. “Десета”

от № 1-7

от № 2-8

 

ул. “Единадесета”

от № - - -

от № 2-6

 

ул. “Дванадесета”

от № 1-21

от № 2-16

 

ул. “Тринадесета”

от № 1-17

от № 2,12

 

ул. “Двадесет и пета”

от № 1-7

от № 2-6

 

ул. “Двадесет и шеста”

от № 1-5

от № 2-8

 

ул. “Двадесет и седма”

от № 3

от № - - -

 

ул. “Двадесет и осма”

от № 1-23

от № 2-16

 

ул. “Двадесет и девета”

от № 1-11

от № - - -

 

ул. “Тридесета”

от № 1-7

от № 2-22

 

ул. “Тридесет и първа”

от № 1-3

от № 2-12

 

ул. “Тридесет и втора”

от № - - -

от № 2-4

 

ул. “Тридесет и трета”

от № 1-3

от № 2-28

 

ул. “Тридесет и четвърта”

от № 1-7

от № 2-10

 

ул. “Тридесет и пета”

от № 5

от № 2-12

 

ул. “Тридесет и шеста”

от № 1-13

от № 2-14

 

ул. “Тридесет и седма”

от № 11-39

от № 2-30

 

ул. ” Четиридесета”

от № 1-7

от № 2-8

 

ул. “Четиридесет и първа”

от №  1-9

от № 4-12

 

ул. “Четиридесет и втора”

от №  1-9

от № 2-12

 

ул. “Четиридесет и трета”

от № 1-9

от № 2-24

 

ул. “Четиридесет и четвърта”

от № - - -

от № 2

 

ул. “Четиридесет и пета”

от № 1-3

от № 2-8

 

ул. “Четиридесет и шеста”

от № 1-7

от № 2-10

 

ул. “Четиридесет и седма”

от № 1-11

от № 2-14

 

ул. “Четиридесет и осма”

от № 1-5

от № - - -

 

ул. “Четиридесет и девета”

от № 1-7

от № 2

042200028

Всички улици в населено място с.Върбовка

 

ул.“Първа”

от № 1-59

от № - - -

 

ул.“Втора”

от № 33-61

от № 30-38

 

ул.“Трета”

от № 17-25

от № 26-42

 

ул.“Четвърта”

от № 25а-39

от № - - -

 

ул. “Седма”

от № - - -

от № 8-12

 

ул.“Осма”

от № 1-23

от № 2-16

 

ул.“Четиринадесета”

от № 1-21

от № 2-8

 

ул.“Петнадесета”

от № 1-15

от № 2-26

 

ул.“Шестнадесета”

от № 1-23

от № 2-18

 

ул.“Седемнадесета”

от № 1-13

от № 2-12

 

ул.”Осемнадесета”

от № 1-25

от № 2-18

 

ул.“Деветнадесета”

от № 1-7

от № 10-16

 

ул.“Двадесета”

от № 1-13

от № 2-12

 

ул.“Двадесет и първа”

от № - - -

от № 2

 

ул.“Двадесет и втора”

от № 1-13

от № 2-12

 

ул.“Двадесет и трета”

от № 13

от № 2-8

 

ул.“Двадесет и четвърта”

от № 1-3

от № 2-6

 

ул.“Тридесет и трета”

от № 5-15

от № - - -

 

ул.“Тридесет и седма”

от № 1-9

от № - - -

 

ул.“Тридесет и осма”

от № 1-13

от №2-4

 

ул.“Тридесет и девета”

от № 1

от № 2-6

 

ул.“Четиридесет и първа”

от № - - -

от № 2

 

ул.“Петдесета”

от № 1-13

От № 2-4

042200029

Всички улици в населено място с. Горна Липница

 

 

 

 

 

042200030

Всички улици в населено място с. Долна Липница

042200031

Всички улици в населено място с. Димча

 

042200032

Всички Улици в населено място с. Дъскот

042200033

Всички улици в населено място с. Караисен

 

 

 

 

042200034

Дом за стари хора с.Караисен Образува се не по-късно 48 часа преди изборния ден при наличието на не по-малко от 10 избиратели

 

 

042200035

Всички улици в населено място с. Лесичери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042200036

Всички улици в населено място с. Михалци

 

042200037

Всички улици в населено място с. Мусина

 

 

 

 

 

042200038

с.Недан

 

 

 

ул. “Първа”

от № 1-31

от № 32-42

 

ул. “Втора”

от № 3-15

от № 6-24

 

ул.” Трета”

от № 1-13

от № 4-10

 

ул. “Четвърта”

от № 1-9

от № 2-10

 

ул. “Пета”

от № 3-27

от № 2-32

 

ул. “Шеста”

от № 1-5

от № 4-8

 

ул. “Седма”

от № 9-17

от № 2-20

 

ул. “Осма”

от № 1-7

от № 2-4

 

ул. “Девета

от № 1-5

от № 2-10

 

ул. “Десета”

от № 1-25

от № 2-20

 

ул. “Единадесета”

от № 1-15

от № 6-18

 

ул. “Дванадесета”

от № 1-7

от № 2 - - -

 

ул. “Тринадесета”

от № 1-5

от № 2-12

 

ул. “Четиринадесета”

от № 1-11

от № 2-18

 

ул. “Петнадесета”

от № 1-15

от № 2-8

 

ул. “Шестнадесета”

от № 1-3

от № 2-8

 

ул. “Седемнадесета”

от № 1-9

от № 2-12

 

ул. “Осемнадесета”

от № 1-7

от № 2-6

 

ул. “Деветнадесета”

от № 3-9

от № 2-8

 

ул. “Двадесета”

от № 1-5

от № - - -

 

ул. “Двадесет и първа”

от № 1-7

от № 2-8

 

ул. “Двадесет и втора”

от № 1-3

от № 6- -

 

ул. “Двадесет и трета”

от № 1 - - -

от № 2-12

 

ул. “Двадесет и четвърта”

от № 1-5

от № - - -

 

ул .“Двадесет и пета”

от № 1-39

от № 2 - -

 

ул. “Двадесет и шеста”

от № 1 - -

от № - - -

 

ул .“Двадесет и седма”

от № 1-3

от № - - -

 

ул .“Двадесет и осма”

от № 1 - -

от № 2-12

 

ул .“Двадесет и девета”

от № 3

от № 2-6

 

ул .“Тридесет и четвърта

от № - - -

от № 6-8

 

ул. “Тридесет и пета”

от № 1-7

от № - - -

 

ул. “Тридесет и шеста”

от № 1-17

от № 4-6

 

ул. “Тредесет и седма”

от № 3-9

от № - - -

 

ул. “Тридесет и осма”

от № 1-3

от № 2-10

 

ул. “Тридесет и девета”

от № 1-9

от № 2-20

 

ул. “Четиридесета”

от № - - -

от № 2-10

 

ул. “Четиридесет и първа”

от № - - -

от № 2-4

 

ул. “Четиридесет и втора”

от № - - -

от № 2-8

042200039

с. Недан

 

 

 

ул. “Първа”

от № - - -

от № 2-28

 

ул. “Тридесета”

от № 1-69

от № 6-16

 

ул. “Тридесет и първа”

от № 1-3

от № 2-6

 

ул. “Тридесет и втора”

от № 1 - -

от № 2-8

 

ул. “Тридесет и трета”

от № 1-11

от № 2-4

 

ул. “Тридесет и четвърта”

от № 3-21

от № 2-4

 

ул. “Тридесет и пета”

от № - - -

от № 4-10

 

ул. “Четиридесета”

от № - - -

от № 1 - 8

 

ул. “Четиридесет и трета”

от № - - -

от № 2-8

 

ул. “Четиридесет и четвърта”

от № 1-5

от № 2-4

 

ул. “Четиридесет и пета”

от № 1-5

от № 2-6

 

ул. “Четиридесет и шеста”

от № 1-9

от № 2-16

 

ул. “Четиридесет и седма”

от № 1-7

от № 2-6

 

ул. “Четиридесет и осма”

от № 1 - -

от № - - -

 

ул. “Четиридесет и девета”

от № 1-9

от № 4-8

 

ул. “Петдесета”

от № 1-15

от № - - -

 

ул. “Петдесет и първа”

от № 1-5

от № 2-8

 

ул. “Петдесет и втора”

от № 1-31

от № 2-22

 

ул. “Петдесет и трета”

от № 1-15

от № 2-16

 

ул. “Петдесет и четвърта”

от № - - -

от № 2-8

 

ул. “Петдесет и пета”

от № 1-19

от № 2-12

 

ул. “Петдесет и шеста”

от № 1-3

от № 4-6

 

ул. “Петдесет и седма”

от № 5 - -

от № 4- -

 

ул. “Петдесет и осма”

от № 1-7

от № 2-10

 

ул. “Петдесет и девета”

от № 1 - -

от № 2 - -

 

ул. “Шестдесета”

от № - - -

от № 2-4

 

ул. “Шестдесет и първа”

от № 5-9

от № 2-16

 

ул. “Шестдесет и втора”

от № 1-13

от № 2-14

 

ул. “Шестдесет и трета”

от № 1-21

от № - - -

 

ул. “Шестдесет и четвърта”

от № - - -

от № 2-8

 

ул.”Шестдесет и пета”

от № 1-25

от № 2-22

 

ул. “Шестдесет и шеста”

от № 1-13

от № 2-8

 

ул. “Шестдесет и седма”

от № 1-19

от № 2-6

 

ул. “Шестдесет и осма”

от № 1-5

от № 2-6

 

ул. “Шестдесет и девета”

от № 1-23

от № 2-20

 

ул. “Седемдесета”

от № - - -

от № 2-8

 

ул. “Седемдесет и първа”

от № 1-5

от № 2-14

 

ул. “Седемдесет и втора”

от № 1-13

от № 2 - -

 

ул. “Седемдесет трета”

от № 1-3

от № 2-4

 

ул. “Седемдесет и четвърта”

от № 1 - -

от № 2-6

 

ул. “Седемдесет пета”

от № 1-23

от № 2-8

042200040

Всички улици в населено място с. Паскалевец

042200041

Всички улици в населено място с. Патреш

 

 

 

 

042200042

Всички улици в населено място с. Росица

042200043

Всички улици в населено място с. Сломер

042200044

Всички улици в населено място с. Стамболово

 

 

 

 

 

042200045

ПСИК Образува се не по-късно 10 дни преди изборния ден при наличието на не по-малко от 10 избиратели-чл.37, ал.1, чл.90, ал.2, изр.2 от ИК

 

 

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 05.09.2019 в 18:05 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 170-МИ / 24.11.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

 • № 169-МИ / 08.01.2021

  относно: обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат на партия „Движение за права и свободи – ДПС“

 • № 168-МИ / 22.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

всички решения