Общинска избирателна комисия Павликени


РЕШЕНИЕ
№ 99-МИ
Павликени, 26.09.2019

ОТНОСНО: назначаване на Секционни избирателни комисии за изборите на общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Павликени, област Велико Търново.

На основание чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с т.5 от Изборния кодекс и Решение № 1029- МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК

Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново

РЕШИ:

НАЗНАЧАВА Секционни избирателни комисии в гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, в състав от председател, заместник-председател секретар и  членове, както следва:      

секция 042200001

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Велина  Илийчева Йорданова

**********

зам.председател

Веска Хараламбиева Атанасова

**********

секретар

Цветанка Любенова Иванова

**********

член

Даринка  Ангелова Митева

**********

член

Мария Йорданова Банкова

**********

член

Бонка Александрова Цвяткова

**********

член

Еленка Георгиева Минчева

**********

член

Росица Александрова Иванова

**********

член

Зоя  Матейчева Михайлова

**********

 

 

 

 

секция 042200002

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Стефка  Петрова  Георгиева

**********

зам.председател

Грета Димова Василева

**********

секретар

Лилия  Петкова Таракчиева

**********

член

Ружка  Колева Маринова

**********

ЧЛЕН

Елица Асенова Матева

**********

член

Антон Генчев Иванов

**********

член

Соня Никифорова Ангелова

**********

член

Валерия Георгиева Иванова

**********

член

Румянка Пенчева Стефанова

**********

 

 

 

 

секция 042200003

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Христо Петров Христов

**********

зам.-председател

Грета Стоянова Ангелова

**********

секретар

Кунка  Ангелова Желязкова

**********

член

Съдбина  Василева  Стоянова

**********

член

Ваня  Маринова Радева

**********

член

Андрияна Борисова Тонева

**********

член

Рилка Аспарухова Пенчева

**********

 

 

 

 секция 042200004

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Симонета Иванова  Колева

**********

зам.председател

Антоанета Кръстева Ненкова

**********

секретар

Гича Йорданова Иванова

**********

Член

Станислав Боянов Младенов

**********

член

Нина Александрова Николова

**********

член

Ивайло Върбанов Минов

**********

член

Сашка Николаева Александрова

**********

член

Галя Трифонова Христова

**********

член

Йорданка Спасова Маринова

**********

 

 

 

 секция 042200005

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Христо Манасиев Чингарски

**********

зам.-председател

Рени  Трифонова  Антонова

**********

секретар

Антоанета  Блажева Георгиева

**********

член

Дочка  Николаева  Владимирова

**********

член

Цанка Иванова Петрова

**********

член

Стефка Христова Лепоева

**********

член

Гинка Петкова Стоянова

**********

 

 

 

 секция 042200006

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Милчо Стефанов Маринов

**********

зам. председател

Цветомир Пламенов  Принов

**********

секретар

Милка Филипова Атанасова

**********

член

Георги Филипов Иванов

**********

член

Надка  Тодорова  Горанова

**********

член

Галина  Стоянова Йорданова

**********

член

Марийка Николова Панайотова

**********

член

Зорица Цветанова Найденова

**********

член

Виолета Йорданова Савова

**********

 

 

 

 секция 042200007

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Петя Георгиева Филипова

**********

зам.-председател

Стефка Славова Кръстева

**********

секретар

Мария Георгиева Гатева

**********

член

Виолета  Радославова  Петрова

**********

член

Мариана Иванова Петрова

**********

член

Димитър  Иванов Яламов

**********

член

Цанка Пенчева  Недкова

**********

член

Гинка Асенова Тишева

**********

член

Диана  Александрова Христова

**********

 

 

 

 

секция 042200008

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Нели Генчева Ангелова

**********

зам. председател

Антония Иванова Маринова

**********

секретар

Христина Йорданова Матева

**********

член

Гинка  Христова  Стоянова

**********

член

Васил Иванов Маринов

**********

член

Росица Ангелова Серафимова

**********

член

Еленка Симеонова  Тодорова

**********

член

Ваня Цветанова Георгиева

**********

член

Веселина Георгиева Димитрова

**********

 

 

 

 

секция 042200009

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Павлина  Георгиева  Василева

**********

зам.предсадетал

Йорданка Любенова Маринова

**********

секретар

Соня Борисова Христова

**********

член

Гергана Ивалинова Атанасова

**********

член

Мирослав Тошков Ангелов

**********

член

Цветан Пенчев Влахов

**********

член

Димитър Емануилов Данаилов

**********

член

Миронка Ангелова Русева

**********

член

Спасения Кръстева Атанасова

**********

 

 

 

 

секция 042200010

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Милка Тодорова Горанова

**********

зам. председател

Венислава  Евгениева Христова

**********

секретар

Веселин Методиев Дамянов

**********

член

Мариян Савов Асенов

**********

член

Дафинка  Колева  Петкова

**********

член

Светлана   Петрова Йорданова

**********

член

Катя Янкова Великова

**********

член

Здравка Александрова Маринова

**********

член

Иванка  Тодорова Йорданова

**********

 

 

 

 

секция 042200011

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Бисерка Любенова Блажева-Страхилова

**********

зам.-председател

Марияна Владова Маринова

**********

секретар

Мария  Стефанова  Якова-Василева

**********

член

Ивета Денева Иванова

**********

член

Снежана Иванова Касърова

**********

член

Виолета Кирилова Памукова

**********

член

Милен  Огнянов  Стоянов

**********

член

Любка Йорданова Ангелова

**********

член

Мариана Стефанова Личева

**********

 

 

 

 

секция 042200012

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Бистра  Тодорова Василева

**********

зам.председател

Гинка Николова Цветкова

**********

секретар

Росица Тодорова  Георгиева

**********

Член

Габриела Веселинова Тодорова

**********

Член

Ваня  Русева Самуилова

**********

Член

Петранка Христова Калева-Тодорова

**********

Член

Даниелка Йолова Атанасчева

**********

член

Диана Димова Панайотова

**********

член

Ивалина Иванова Цанова

**********

 

 

 

 

секция 042200013

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Цветелина Йорданова Иларионова

**********

Зам. Председател

Павлинка Костадинова Иванова

**********

секретар

Андрейка Петрова Димитрова

**********

Член

Светлана  Тодорова Иванова

**********

ЧЛЕН

Силвия  Благова Николова

**********

член

Валентина Ангелова Георгиева

**********

Член

Анелия Георгиева Гьозова -Драгиева

**********

член

Катинка Петкова Михайлова

**********

член

Пенка Христова Стоянова

**********

 

 

 

 

секция 042200014

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Гинка Николова Николова-Ганчева

**********

зам.председател

Румен Ангелов Миланов

**********

секретар

Диана Ганчева Петрова

**********

Член

Росица Генчева Рачева

**********

ЧЛЕН

Сенка  Великова Стефанова

**********

Член

Виолетка Александрова Тодорова

**********

член

Тодорка Христова Ерусалимова

**********

член

Стилиян  Ванев Иванов

**********

член

Нина Красимирова Линкова

**********

 

 

 

 

секция 042200016

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Зорка Николова Димитрова-Петкова

**********

зам. председател

Стела  Милчева Димитрова

**********

секретар

Пенка Костова Георгиева

**********

Член

Даниела Трифонова Русанова

**********

член

Иван Йорданов Костов

**********

Член

Ванислав Руменов Вълков

**********

ЧЛЕН

Мариана Николова Иванова

**********

член

Стоянка Станева Ковачева

**********

член

Маргарита Блажева  Иванова

**********

 

 

 

 

секция 042200017

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Таня Иванова Панайотова

**********

Зам.-председател

Милена  Борисова Катинова

**********

Секретар

Таня Станиславова Байданова

**********

Член

Фадлие Алиева Камберова

**********

Член

Теодора  Боянова Минчева

**********

Член

Борислав Пенков Кьорцонев

**********

Член

Илияна Стоянова Яламова

**********

член

Гинка Христова Среброва

**********

член

Ани Русева Раянова

**********

 

 

 

 

секция 042200021

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Ваньо Михайлов Веселинов

**********

зам. председат.

Анка Иванова Евтимова

**********

Секретар

Зоя Иванова Спасова

**********

член

Марин Юриев Йорданов

**********

Член

Алина Здравкова  Атанасова

**********

член

Сашка Серафимова Ленкова

**********

Член

Румяна Петкова Николаева

**********

член

Иван  Борисов Харизанов

**********

член

Надка Данаилова Йорданова

**********

 

 

 

 

секция 042200022

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Еленка Цветанова Михайлова

**********

зам.председател

Валентина Василева Славева

**********

Секретар

Нели  Досева Рангелова

**********

Член

Джувание Гьокманова Исуфова

**********

Член

Денка  Минчева Иванова

**********

Член

Марийка Ангелова Петкова

**********

Член

Анна Галинова Кавалска

**********

член

Горка Николова Генчева

**********

член

Светломира Генчева Попова

**********

 

 

 

 

секция 042200023

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Пенка Донева Иванова

**********

зам.председател

Ренай  Юсрефова Юсрефова

**********

Член

Адем  Шакиров  Алиев

**********

Член

Маринка  Георгиева  Цачева

**********

член

Мариян Иванов Йорданов

**********

Член

Денчо Христов  Денчев

**********

член

Людмила Александрова Иванова

**********

член

Десислава Кирилова Димитрова

**********

член

Антоанета Васлева Стилянова

**********

 

 

 

 

секция 042200024

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ганка Здравкова Неделчева

**********

зам.предсадател

Анка Петрова Дечева

**********

Секретар

Красимирка Ангелова Николова

**********

Член

Камелия  Деянова Недкова

**********

член

Маргарита Михайлова Неделчева

**********

Член

Мария  Николова  Здравкова

**********

член

Маргарита Петрова Личева

**********

член

Ваня Петрова Радкова

**********

член

Полина Димитрова Галева

**********

 

 

 

 

секция 042200025

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Елеонора Иванова Стефанова

**********

Зам.-председател

Радка Лазарова Николаева

**********

Секретар

Мария  Янкова Косева

**********

член

Галя  Атанасова  Минчева

**********

ЧЛЕН

Румяна Маринова Илчева

**********

Член

Айше Шавидова Алиева

**********

Член

Захари  Христов Велизаров

**********

член

Габриела Цветанова Станева

**********

член

Даниела Борисова Кирилова

**********

 

 

 

 

секция 042200026

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Станимира Иванова Колева

**********

Зам.-председател

Димитър  Методиев Димитров

**********

секретар

Паулина Стойнева Лазарова

**********

Член

Марианка Иванова Иванова

**********

Член

Еленка Енчева  Денчева

**********

Член

Ружка  Димитрова  Игнатова

**********

член

Ангела Никифорова Неделчева

**********

 

 

 

 секция 042200027

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Снежана Димова Никифорова

**********

зам. председател

Мъстън  Алиев Мъстънов

**********

секретар

Стефан Руменов Русев

**********

ЧЛЕН

Асен Елисеев  Рачев

**********

член

Стела Николова Койчева

**********

член

Стефан Руменов  Русев

**********

член

Наталия  Атанасова  Тодорова

**********

член

Валентина Серафимова Златева

**********

член

Свилен Христов Тодоров

**********

 

 

 

 секция 042200028

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Здравка Костадинова Костадинова - Главанова

**********

зам.предсадетал

Кина Иванова Киркова

**********

секретар

Алекс  Георгиев Иванов

**********

Член

Алекси  Албенов Асенов

**********

член

Веселин Георгиев Игнатов

**********

член

Асен Яворов  Асенов

**********

член

Пенка Серафимова Веселинова

**********

 

 

 

 секция 042200029

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Снежина  Кирилова Косева-Крумова

**********

Зам.председател

Виктор Георгиев Вакрилов

**********

секретар

Стефка Борисова Симеонова

**********

Член

Димитринка Иванова Симеонова

**********

член

Марианка Парашкевова Георгиева

**********

Член

Елка Иванова Цветкова-Ефтимова

**********

член

Симеон Стефанов Симеонов

**********

 

 

 

 секция 042200030

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Йорданка Тодорова Илиева

**********

Зам.-председател

Ламби Ангелов Ламбев

**********

Секретар

Ивелина Кирчева Киронова

**********

Член

Невяна  Цвяткова Панайотова

**********

Член

Марийка  Иванова  Димитрова

**********

Член

Даниела  Атанасова Данаилова

**********

ЧЛЕН

Таня Димитрова Йорданова

**********

 

 

 

 секция 042200031

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Надка Иванова Христова

**********

Зам. председател

Антоанета Иванова Маринова

**********

Секретар

Пепа Матеева Димитрова

**********

Член

Бисерка  Стефанова Стефанова

**********

член

Петко Милчев Райков

**********

член

Виолетка Михайлова Иларионова

**********

член

Искрен Ивов Колев

**********

 

 

 

 секция 042200032

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Надя Митева Димитрова

**********

Зам.-председател

Валя Дарчева Желязкова

**********

секретар

Снежана Стефанова Нунева

**********

Член

Илия Борисов  Иванов

**********

Член

Милена  Пенчева Василева

**********

Член

Анелин  Атанасов  Хрисимов

**********

член

Румянка Атанасова Пенчева

**********

 

 

 

 секция 042200033

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Галя Атанасова Личева

**********

Зам.председател

Борислав Николов Чукаров

**********

Секретар

Марияна  Дончева Великова

**********

Член

Валентина  Борисова Лалева

**********

Член

Дианка  Христова Панова

**********

Член

Йорданка Асенова Друмева

**********

Член

Маргарита  Веселинова  Миндева

**********

член

Бистра Цвяткова Вачкова

**********

член

Ивелина Стефанова Маджарова

**********

 

 

 

 секция 042200035

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Надежда Костадинова Дончева

**********

Зам.председател

Еленка Иванова Камбурова

**********

серкетар

Диянка Цвяткова Камбурова

**********

Член

Зоя Благоева Георгиева

**********

Член

Наско Трифонов Камбуров

**********

Член

Цветомира Петкова Филева

**********

член

Живко Иванов Таушанов

**********

 

 

 

 секция 042200036

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Пепи Стефанова Обретенова

**********

Зам.-председател

Георги  Кръстев Чорбаджиев

**********

секретар

Павлинка Парашкевова Дойчева

**********

Член

Наталия Илиева Ковачева

**********

член

Виолета Ерусалимова Трифонова

**********

Член       

Мария  Иванова Накова

**********

член

Миленка Христова Николова

**********

 

 

 

 секция 042200037

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Антончо Добринов  Иванов

**********

зам.председател

Галина Маринова Минчева

**********

секретар

Венета Матеева Блажева

**********

член

Салим Кемалов Сюлейманов

**********

Член

Валентина Петкова Въжарова

**********

Член

Даринка Ангелова Георгиева

**********

ЧЛЕН

Магда Симеонова Златинова

**********

 

 

 

 секция 042200038

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Анелия Ангелова Ангелова

**********

Зам.председател

Мариянка Василева Маринова

**********

секретар

Екатерина Иронова Димитрова

**********

Член

Валентина  Димитрова Димитрова

**********

член

Иван Георгиев Иванов

**********

Член

Красимира Йорданова Романова

**********

член

Дияна Стефанова Лозанова

**********

 

 

 

 секция 042200039

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Мариянка Генчева Дамянова

**********

зам.председател

Марияна Трифонова Русанова

**********

Секретар

Красимира  Стефанова Костадинова

**********

Член

Йорданка Йорданова Димитрова

**********

член

Пенка Димитрова Иванова

**********

Член

Димитринка Веселинова  Боянова

**********

член

Галина Николаева Георгиева

**********

член

Сашка Николова Александрова

**********

Член

Мариана Йорданова Маринова

**********

 

 

 

секция 042200040

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Илиянка  Боянова Ангелова

**********

зам.председател

Костадин Николов Крушевски

**********

Секретар

Иванка Здравкова Колева

**********

Член

Цветанка  Дончева Владимирова

**********

член

Иванка Дафинова Донева

**********

Член

Ангел Пенев Георгиев

**********

член

Дарина Григорова Неделчева

**********

 

 

 

секция 042200041

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Тунка Иванова Николова

**********

зам.председател

Марийка Стефанова  Мутафова

**********

секретар

Маргарита Стефанова Иванова

**********

Член

Николинка  Тодорова Гунева

**********

ЧЛЕН

Гергана Евгениева Христова

**********

член

Павлинка Йорданова Димитрова

**********

член

Юлка  Здравкова Русанова

**********

 

 

 

секция 042200042

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Председател

Силвия Маринова Тодорова

**********

Зам.председател

Весела Пенева Стойкова

**********

секретар

Веселина Христова Петрова

**********

Член

Милена  Пенчева Гунчева

**********

член

Цветомир Зефиров Неделчев

**********

Член

Фирдез Галипова Юсменова

**********

член

Иванка Калчева Василева

**********

 

 

 

секция 042200043

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Гинка Александрова Спасова

**********

Зам.-председател

Зорка  Николова Христова

**********

Секретар

Гинка Симеонова Георгиева

**********

Член

Митко Иванчев Янков

**********

член

Силвия Василева Станева

**********

Член

Анка  Ангелова Димитрова

**********

член

Галя Иванова Тодорова

**********

 

 

 

 секция 042200044

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

председател

Ивалин  Димитров Иванов

**********

Зам.председател

Георги  Петков Петков

**********

секретар

Маруся Аделинова Методиева

**********

Член

Галин  Петров Пенчев

**********

член

Николета Красимирова Костова

**********

член

Кирил Иванов Кирилов

**********

Член

Петранка  Великова  Йорданова

**********

член

Костадин Маринов Готев

**********

член

Ася Иванова Гроздева

**********

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на заместващите лица

 

 

 

 

 

 

 

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

 

Иван  Георгиев Сърбов

**********

Павликени

Татяна Стоянова Ставровска

**********

Павликени

Красен Венчев Личев

**********

Б.Черква

Стефка Кръстева Борисова

**********

Б.Черква

Марийка Иванова Терзиева

**********

Недан

Маргарита Николова Кирилова

**********

Върбовка

Михаил Блажев Ангелов

**********

 

Валентин Недков Гатев

**********

 

Цветан Иванов Петков

**********

резерва

Йордан Гавраилов Йорданов

**********

резерва

Николай Георгиев Жилков

**********

член

Добринка Енчева Атанасова

**********

 

Светлана Цанева Баевска

**********

 

Красимир Георгиев Лепоев

**********

председател

Сезгин Сезаинов Салиев

**********

член

Георги Иванов  Ангелов

**********

секретар

Ангел Стефанов Филипов

**********

член

Велин Стефанов Русанов

**********

член

Илия Василев Георгиев

**********

председател

Албен  Тошев Сашев

**********

секретар

Ясен Асенов Велинов

**********

член

Албен  Анатолиев       Миленов

**********

член

Личко Иванов Ангелов

**********

член

Илиян Личков  Иванов

**********

 

 

Председател: Лидия Монова Драганова-Чингарска

Секретар: Камелия Бориславова Николова

* Публикувано на 26.09.2019 в 12:03 часа

Свързани решения:

102-МИ/02.10.2019

103-МИ/02.10.2019

104-МИ/02.10.2019

108-МИ/11.10.2019

112-МИ/17.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 170-МИ / 24.11.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

 • № 169-МИ / 08.01.2021

  относно: обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат на партия „Движение за права и свободи – ДПС“

 • № 168-МИ / 22.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

всички решения