Заседания

Заседание от дата 01.11.2015 от 23:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2015 от 11:30 часа.

Решения

№ 241-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАТРЕШ

№ 240-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО НЕДАН

№ 239-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАРАИСЕН

№ 238-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНА ЛИПНИЦА

№ 237-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНА ЛИПНИЦА

№ 236-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЪРБОВКА

№ 235-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Павликени, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Павликени за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 12.11.2018

    относно: обявяване прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново

  • № 261-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на община, община Павликени, с №0422700001

  • № 260-МИ / 03.11.2015

    относно: поправка на техническа грешка, допусната в Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмет на кметство, община Павликени, кметство Мусина с №0422800001

всички решения